Hovedside  Historikk  Museets samlinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Treskjærermesterene fra Sør-Audnedal

Noe av det beste av treskjærerkunst i miniatyr som finnes i Norge kommer fra Sør-Audnedal i Lindesnes kommune. Tingene fra de fem gamle mesterene fra Sør-Audnedal utmerker seg både i kvalitet, kvantitet, materialutvalg, fantasi og utforming. Dette samtidig som tingene er bruksgjenstander av høyeste klasse. Utskårne kniver, tiner og skrin er typisk for treskjærerne fra Sør-Audnedal. Tarald og Elias Louen lagde dessuten lommebøker. Samtlige lagde løvehodekniver med helskåren treslire i kristorn. Denne knivtypen er i 1992 utpekt til Vest-Agder kniven.
TARALD LOUEN (1825 - 1901): Tarald Louen, født på Lauen i Hægebostad var opphavet til kniv- og treskurdtradisjonen fra Sør-Audnedal. Han var sannsynligvis ei tid i Telemark før han kom til Sør-Audnedal og slo seg til på en liten jordlapp som hette Odden ved Liansvannet. Kampen for det daglige levebrødet gjorde at han lagde de fineste kniver, skrin og tiner som en kan tenke seg. Løvehodeknivene var typisk for Tarald Louen. En mener at dette kom av at Louen i dansketiden ble stavet Løwen. Tarald Louen ble læremester for sønnen Elias Louen, Nils Torp og Gustav Vigeland. Arbeidene etter Tarald Louen utmerker seg som spesielt fantasifulle.
ELIAS LOUEN (1865 - 1954): Elias Louen levde sine barneår på Odden ved Liansvannet. Senere gifta han seg og flytta til husmannsplassen Herstøl, også den ved Liansvannet. Elias Louen er den av treskjærerne fra Sør-Audnedal som har produsert mest. Arbeider etter Elias Louen er spredd over hele landet. Flere gjenstander finnes blant annet også i USA og Tyskland. Elias Louen var sønn til Tarald Louen og kamerat med Nils Torp og Gustav Vigeland. Elias Louen var som sin far også en flink felespiller. Musikksamleren Arne Bjørndalen skrev ned flere fine slotter etter Elias Louen.
GUSTAV VIGELAND (1869 - 1943): Gustav Vigeland ble født i Mandal i Halse like ved den gamle bygrensa til Mandal. Slekta til Gustav Vigeland, på begge sider, helt tilbake til katolsk tid kommer fra Audnedalen. ungdomsårene levde han på gården Mjunebrokka på Vigeland. Det var mens han bodde her han gikk i lære hos Tarald Louen på Herstøl. Flere fine trearbeider av Gustav Vigeland finnes fortsatt i Lindensnes og Mandal. Gustav Vigeland ble verdenskjent for Vigelandsanlegget i Oslo. Inspirasjon til Monolitten fikk han i følge han selv ved tanken på et tettskåren knivskaft slik de ble lagd på Herstøl. Vigeland har blant annet lagd en byste av Tarald Louen. Han hentet også inspirasjon til en rekke andre motiver i Lindesnes og Mandal.
NILS TORP (1870 - 1926): Nils Torp var mer stilbunden enn de andre kjente treskjærerne fra Sør-Audnedal. Arbeidene var av høy kvalitet. Flere arbeider etter Nils Torp finnes fortsatt i distriktet. Blant annet ei tine i miniatyr lagd av Nils Torp og Gustav Vigeland i fellesskap. En sti fra Nils Torps hjem ved Fasselandsvannet opp til Herstøl ble så mye brukt av Nils Torp at den på folkemunne fikk navnet Nils Torps vei.
LARS BIRKELAND (1857 - 1920): Lars Birkeland ble mest kjent for store utsmykningsarbeider, blant annet på Hald i Mandal. Han lagde også Gallionsfigurer til seilskip. han var også svært dyktig med treskjæring i miniatyr og skar både kniver, skrin og tiner av høy klasse.