Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Museumsgjenstander

Her finner du bilder av museumsgjenstandene ved Lindesnes bygdemuseum.

Gjenstandsnummer: LI-0004 Gjenstand: Tegnebok Beskrivelse: Tegnebok. Ler. Mønster, m.a. den norske lova, krone og treskurdmønster. Open: 3 rom på hva side, det ytste mindre enn dei indre. Klaff bretta over dei 2 ytste. Blir butta saman og festa med ei lerspenne, brei som boka innst, smalknarav?? Mål: Bredde: 4 cm (Utbrette 14)Lengde: 9.5 cm (Utbrette 37) Personer: Andreas G. Vallemoen (Bruker) Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Møgland (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0008 Gjenstand: Borvinne Beskrivelse: Tre. Hoviddelen har form som eit handtak. I begge endane hol m nagle gjennom. I nedreenden feste til boret, i øvreenden vidar naglen seg ut øvst. Utanpå den er eit trestykke med form lik ein avkutta kjegle. 2 små hol i sida. Materiale: Tre Mål: Lengde: 28 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) () Personer: Tobias Nikolaisen (Produsent) Gjenstandsnummer: LI-0011 Gjenstand: Høvel Beskrivelse: Jern mangler. Eit trestykke med hull litt bak midten. I det står tanna festa. Innskoren rand som pynt midtetter langsidene. Eine langsiden går tanna nokre mm. nedanfor. På høvelen bokstavane LOS. Materiale: Tre Merking: LOS Teknikk: Høvlet Teknikk: Snekret Mål: Høyde: 5.3 cmBredde: 6 cmLengde: 26.5 cm Personer: Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0012 Gjenstand: Naver Beskrivelse: Bor og handtak dannar ein T. Handtaket bogar litt oppover i kvar ende, breiast på midten. Boret går gj. eit hol i handtaket, ei festa i det ved at det øvst har form av ein krok. Den andre mindre og annet håndtak og bor. (2 gjenstander) Den andre mindre og annet håndtak og bor. Ukjent giver. Materiale: Metall; Jern Materiale: Tre Merking: Innskorne bokstavar: Ø B Mål: Høyde: 31 cmLengde: 30 cm (Lengde 15 cm, handtak 13)Nr 2: Lengde: 15 cmLengde håndtak: 13 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0012 Gjenstand: Naver Beskrivelse: Bor og handtak dannar ein T. Handtaket bogar litt oppover i kvar ende, breiast på midten. Boret går gj. eit hol i handtaket, ei festa i det ved at det øvst har form av ein krok. Den andre mindre og annet håndtak og bor. (2 gjenstander) Den andre mindre og annet håndtak og bor. Ukjent giver. Materiale: Metall; Jern Materiale: Tre Merking: Innskorne bokstavar: Ø B Mål: Høyde: 31 cmLengde: 30 cm (Lengde 15 cm, handtak 13)Nr 2: Lengde: 15 cmLengde håndtak: 13 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0014 Gjenstand: Bandkniv Gjenstand: Su-jern Beskrivelse: Jernstykke m trehandtak vinkelrett på i kvar ende. Jernet dannar 3 vinklar, frå endane til fyrste vinkel er det smalt. I midten breiare og skarpt i den kanten som handtaka vender. Brukt ved lafting av hus. Materiale: Metall; Jern Materiale: Tre Mål: Lengde: 33 cmLengde håndtak: 15 cm Personer: Elias (L.) Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0017 Gjenstand: Riss Beskrivelse: 2 runde pinnar, den ene lenger enn den andre. Mellom dei er 2 flate trestyke m 2 hol i kvar som pinnane går gjennom. Trestykka er mot einanna. Den korte pinnen kan bevegast fram og tilbake. Materiale: Tre Mål: Høyde: cmBredde: 9 cmLengde: 15 cm (kort pinne 9.5 cm)Dybde: cm Personer: Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0018 Gjenstand: Kasteskolp Beskrivelse: Forma av eit stykke. Skuffa har på utsida rel. rette flater og vinklar. Inni litt meir rundla. Rett handtak m. nesten sirkelforma snitt. Brukt på låven til å kaste korn med så agnene blei reinsa frå. Materiale: Tre Merking: B.N.Ø. Mål: Bredde: 17.5 cmLengde: 35.5 cm (l. skuff 22 cm) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0019 Gjenstand: Tørketre Beskrivelse: 2 stykke spikra i ein annan. Det eine stykket er ein lang stav med meir og mindre tilnærma sirkelforma snitt. Krummar i eine enden. I hin enden er det andre stykke spikra og fellt vinkelrett over. Spissar av mot endane. Brukt til å røra i korn som blei tørka i malmgryter.Brukt til å røre i korn som ble tørket i malmgryter. Materiale: Tre Teknikk: Skåret Teknikk: Snekret Mål: Bredde: 15.5 cmLengde: 62.5 cm Personer: Elias (L.) Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0020 Gjenstand: Fløyel Beskrivelse: 2 runde stavar, den eine lang og tynn, den andre kortaere og tjukkare. I eine enden er det innskore spor som tauet stavane er bundne saman med, ligg i. I gamle dagar var stavane bundne i hop med åleskinn. Brukt til å treske korn med. Materiale: Tre Mål: Bredde: 2.6 cm (andre staven 3.5 cm)Lengde: 125 cm (andre staven 66.5 cm) Personer: Henrik Grundelands arvingar (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0021 Gjenstand: Såkorg Beskrivelse: Sirkelforma. Botnen 3 bord. Skore inn hakk rundt kanten som sida står i. Sida er eit stykke som er sydd saman med tager. Festa til botnen med små spiker. Handtak, eit stykke, går med til botnen på innsida av. Sammen, bøygd over, avbrote v. neste side.Brukt til å ha såkornet i når de sådde. Å så korn var høytidelig arbeid, så såmanne tok av seg lua når han skulle så. Materiale: Tre Mål: Høyde: 17.5 cmHøyde på hank: 33 cmDiameter: 45 cm Personer: Tobias Nikolaisen (Produsent) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0023 Gjenstand: Åk Beskrivelse: Treet breit og bøyer i midten slik at det blir som en skål. Halvsirkelforma hol. Smalner av mot endene. I hver ende jernbeslag som et jernlekk er festet i. Jernkrok nederst i lekket. Åk var brukt til å bære vann fra brønnen. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Lengde lekkene: 10 cm (cm)Bredde: 60 cm (ca)Lengde: 102 cm Personer: Bernt Ødegård (Produsent) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0024 Gjenstand: Torvspade Beskrivelse: Treet har form som ei kort åre med bøy i ene enden som håndtak. Forsterka med spiker her. Andre enden jern som går litt opp over sidene. Brukt til skjæring av torv som blei brukt til brensel. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Bredde blad: 13.5 cmLengde: 112 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0025 Gjenstand: Jordspade Beskrivelse: Treet har form som ei kort åre med påsatt bøy i ene enden som håndtak. Andre enden jern. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Lengde: 107.5 cmBredde på skaft: 21 cm Personer: Tobias Nikolaisen (Produsent) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0026 Gjenstand: Mjølause Beskrivelse: Ause laget av et stykke tre. Den er utholet og i ene enden er det et håndtak. Ikke malt. Materiale: Tre Teknikk: Uthola Mål: Lengde: 28.5 cmLengde håndtak: 10.5 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0027 Gjenstand: Ølkagge Beskrivelse: Litt sprukken. Malt ornementikk i rad blå/sort, rød og gul/kvitfarge. Avsliten. Nesten rett side. Spisser svakt av oppover. Litt nedenfor toppen smalner den sterkt av. Øverste flate nesten loddrett igjen. Dreid kraftig rand litt ovenfor. Brun bunn med mønster i blått/sort, rødt og gul/kvitt. Materiale: Tre Teknikk: Uthola Teknikk: Dreid Mål: Høyde: 29 cmDiameter oppe: 9 cmDiameter nede: 15 cm Personer: Gunnar Bue (-1976) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0028 Gjenstand: Gryteskrape Beskrivelse: Trepinne som vider seg ut i ene enden. Her er det satt på et jernstykke som går opp på begge sidene i en spiss. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Skåret Teknikk: Smidd Mål: Bredde: 6.2 cmLengde: 43.5 cmLengde jern: 8 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0029 Gjenstand: Fogehorn Gjenstand: Pølsehorn Beskrivelse: 3 avkutta og uthola hornstykke. Desse brukte dei i slaktetida om hausten når dei laga pølse. Dei sette hornet på den eine enden av pølsetarmene og stappa det malte kjøttet i. Brukt på Gahre i Spangereid til i 1930-åra. A: L: 6,1 cm, Dia 5,8 cm, B: L: 5,6 cm, Dia 4,5, C: L: 5,0 cm, Dia 3,2 cm. Materiale: Horn/takk/skilpaddeskall Teknikk: Avkutta Teknikk: Uthola Personer: Olav Gahre (-1979) (Giver/siste eier) Steder: Gare (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0031 Gjenstand: Bile Beskrivelse: Øksa jern. Svært brei egg, nedsida jammt bøyande. Oppsida går sterkt innover litt under skaftet. SKaftet går gjennom hol i øksa. Vanlig form. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Øksa egg: 21 cmSkaftet: 60 cmLengde: 28 cm Personer: Olav Svennsen, Ås (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0031 Gjenstand: Bile Beskrivelse: Øksa jern. Svært brei egg, nedsida jammt bøyande. Oppsida går sterkt innover litt under skaftet. SKaftet går gjennom hol i øksa. Vanlig form. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Øksa egg: 21 cmSkaftet: 60 cmLengde: 28 cm Personer: Olav Svennsen, Ås (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0032 Gjenstand: Kollesag Beskrivelse: Sagbladet langt med påklinka feste til håndtak i hver ende. Håndtaka er trepinner som går inn i festa. Står vinkelrett på saga på motsatt side som tinda. Brukt til styring og kapping av store trær. Avbildet i Vigmostadboka bind 2, s. 122. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Smidd Teknikk: Klinket Teknikk: Filt Mål: Bredde: 9 cm (8-10 cm)Lengde: 109 cm (handtak l 25 cm) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0035 Gjenstand: Barkeflettingskile Beskrivelse: Trepinne som spisser i det ene planet i en ende. Jernbeslag oppover et stykke fra spissen. Brukt når de fletta eikebark. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Lengde: 26 cmBredde diameter: 2.5 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0036 Gjenstand: Bandkniv for kjøt og hakkeblokk av tre Beskrivelse: Bandkniv A: Sigdformet med trehåndtak, tre naturell. Sigdformet jern med egg på utsida og håndtak i hver ende. Dreia trehåndtak vinkelrett på jernet.Hakkeblokk B: Hakkeform. Avlang form tre-naturell. Brukt til hakking av kjøt som låg i hakkeblokka. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Snekret Teknikk: Smidd Teknikk: Dreid Mål: A: Lengde: 37 cmHåndtak: 12 cmB: Lengde: 51 cmBredde: 34 cmHøyde: 12.2 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Vallemoen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0036 Gjenstand: Bandkniv for kjøt og hakkeblokk av tre Beskrivelse: Bandkniv A: Sigdformet med trehåndtak, tre naturell. Sigdformet jern med egg på utsida og håndtak i hver ende. Dreia trehåndtak vinkelrett på jernet.Hakkeblokk B: Hakkeform. Avlang form tre-naturell. Brukt til hakking av kjøt som låg i hakkeblokka. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Snekret Teknikk: Smidd Teknikk: Dreid Mål: A: Lengde: 37 cmHåndtak: 12 cmB: Lengde: 51 cmBredde: 34 cmHøyde: 12.2 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Vallemoen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0036 Gjenstand: Bandkniv for kjøt og hakkeblokk av tre Beskrivelse: Bandkniv A: Sigdformet med trehåndtak, tre naturell. Sigdformet jern med egg på utsida og håndtak i hver ende. Dreia trehåndtak vinkelrett på jernet.Hakkeblokk B: Hakkeform. Avlang form tre-naturell. Brukt til hakking av kjøt som låg i hakkeblokka. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Snekret Teknikk: Smidd Teknikk: Dreid Mål: A: Lengde: 37 cmHåndtak: 12 cmB: Lengde: 51 cmBredde: 34 cmHøyde: 12.2 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Vallemoen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0037 Gjenstand: Pressejern Beskrivelse: Massivt jernstykke, avlangt med spiss framme, ellers rette vinkler. Oppå håndtak, jernstang som er bøyd som et grytehåndtak, bare dette står vertikalt. Materiale: Metall; Jern Teknikk: Støpt Mål: Bredde: 4.3 cmLengde: 18 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0039 Gjenstand: Pressjern Beskrivelse: Plogforma, høgt. Holt, men rom for kol inni, trekkhol bak, toppen kan åpnes, hengsler bak. Pipe framme, trehåndtak. Messingplate med mønster ovenpå. Brukt av skredder Korsnes i Buhølen. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Merking: HUSQVARNA VFAS HUSQVARNA Teknikk: Støpt Mål: Høyde: 23 cmBredde: 9 cmLengde: 19 cm Personer: Skredder Korsnes (Bruker) Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Steder: Buhølen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0040 Gjenstand: Knappholsjern Beskrivelse: Jern, jernpinn emed renner i midten og ei flate i hver ende. Flatene står vinkelrett på hverandre. Spisse. Gunnar Vallemoen fekk knappholsjernet av J.S.Løland, Nylund. Brukt av skreddarar til å slå knapphol i tøy. Materiale: Metall; Jern Teknikk: Smidd Mål: Lengde: 13.5 cm Personer: J. S. Løland (Tidligere eier) Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Nylund (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0041 Gjenstand: Saumglattar Beskrivelse: Brukt som strykejern. Materiale: Glass Mål: Høyde: 4 cmBredde: 8.7 cmLengde: 10.3 cm Personer: Elias Bergstøl (-1983) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0042 Gjenstand: Mangletre og stokk Gjenstand: Rulletre og rullestokk Beskrivelse: A: Avlangt flatt trestykke. De øverste kantene er skråskorne. Håndtak i ene enden. Ikke ornementikk.B: Stokk rund og lang trestokk (rullestokk). Ca. 100 år gamalt. I bruk på Gare, Sp. til 1920-30. Brukt til å stryke tøy. Materiale: Tre Teknikk: Skåret Teknikk: Dreid Mål: Mangletre: Lengde: 71.5 cmBredde: 11.2 cmStokk: Lengde: 69 cm Personer: Olav Gahre (-1979) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0043 Gjenstand: Brødspade Beskrivelse: Lang trestokk, litt flatskåret med flate i ene enden. Litt sprukken. Brukt til å setja brød inn i bakaromnen. Noko sprukken. Materiale: Tre Teknikk: Skåret Mål: Bredde flata: 14 cmBredde: 30 cmLengde: 169 cm Personer: Elias (L.) Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0044 Gjenstand: Bakstetrillte Gjenstand: Flatbrødtrilte Beskrivelse: Trilte med mange små knopper på, laga ved renner tett i tett på tvers og langs. Trilta sviver rundt en pinne som er festet i to trestykker. De er begge festet i et annet trestykke i andre enden. Mellom disse er det og et flatt trestykke med hol i. Handtaket, en rund, lang pinne er festet gjennom det med en spiker. Brukt til å trilla flatbrødleiver fast i hella så han skulle bli meir sprø. Materiale: Tre Teknikk: Dreid Teknikk: Snekret Mål: Lengde: 10 cmLengde skaft: 75 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0048 Gjenstand: Bokhekken Beskrivelse: Tre hyller. Mellom de er det søyler i hvert hjørne. Laget av trådsneller med ståltråd gjennom. Materiale: Tre Materiale: Metall; Stål Mål: Høyde: 55 cmBredde: 59 cmBredde hyller: 20 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0049 Gjenstand: Potetskvern Beskrivelse: A: Uthola trestykke med firkanta hol i ene sida. På utsida to breie innhukk rett overfor hverandre. Ene enden to bøyde jernkroker. B: Trestykke med innskoren brei spiral slik at det blir kvernform. VInkelforma håndtak er festa gjennom øvre enden med en pinne. Potetkverna blei brukt til knusing av kokte poteter, til potetkaker, lefser og flatbrød. Materiale: Tre Merking: T i M Teknikk: Skåret Teknikk: Dreid Mål: A: lengde: 31 cmDiameter: 18 cmB: lengde: 40 cmhåndtak: 32 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Vallemoen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0052 Gjenstand: Gevær Gjenstand: Munnladning Beskrivelse: Denne munnladningen ble overlevert museet av vegoppsynsmann Tveit. Han hadde fått den av en fant eller reisende som gikk under navnet Spindsfanten. Han kom opprinnelig fra Spind. På sine eldre dager budde han i det lille huset i Skaret på Melhus, og kom til å trenge hjelp fra fattigvesenet. Som formann i fattigstyret kom Tveit til å besøke han flere ganger. En gang kom han fram med denne munnladningen som han ville gi til et framtidig museum i bygda som takk for den hjelp han hadde fått. Materiale: Tre Materiale: Metall; Stål Merking: K R M Teknikk: Skåret Teknikk: Smidd Mål: Lengde: 138 cm Personer: T. Tveit (Formidler av gave eller kjøp) Personer: 'Jens i Skaret' / 'Spindsfanten' (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0053 Gjenstand: Lyslykt Beskrivelse: Brukt til fjøslykt. Eit glas er noko sprukke.Kvadratisk bunnflate, md sylinderformet lysholder midt på bunnflate, rektangulære vegger med stor glassrute i hver. Det ene sidestykket kan trekkes opp. Ståltråd utenfor, som i kryss omkring de tre andre sidene. Åpningssiden har vertikal ståltråd. Toppflate, rettavkutta kjegle med største diameter mindre enn sida i grunnflata. Hatt oppå. Håndtak. Materiale: Glass Materiale: Metall Teknikk: Smidd Mål: Høyde: 39 cmBredde: 11 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0057 Gjenstand: Hakke til halmhakkelse Beskrivelse: Lager en V når den ligger sammen. Ene side er et trestykke med firkantet snitt. I enden av det er et hol. I den andre enden kløft som jernet er festet i med bolt. Jernet er på andre siden i 'V-en' eggen vender innover. Trehåndtak. Eggen vender innover og hakken har trehåndtak. Gammel og enkel hakke til å hakke halm med. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Mål: Lengde treet: 82 cmLengde jernet: 85 cmLengde egg: 48 cm Personer: Olav Svennsen, Ås (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0058 Gjenstand: Høvre Beskrivelse: Initialer og årstal SIE8S4N5, altså SESN 1845. Utskåret og rosemalt i fargene blått, rødt, gult og hvitt på blå bunn. Form som snittet av ei flatklemt klokke. Jernhempe i hver ende. Ovale treputer. Jernhempe med løkke på ene siden midt på. Hull på hver side. Rundt øverste kant knopperand på hver side. Rosemaling på begge sider. Rose i midten med blader som breier seg nedover. På andre siden initialer og årstall annenhver øverst. Roser på hver side. Høvre ligger over hals/skuldre på hesten og er en del av seletøyet. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Merking: SESN 1845 Mål: Høyde: 17.5 cmLengde: 31.5 cm Personer: Adolf Skofteland (Bernt Adolf Abrahamsen) (1863-1955) (Tidligere eier) Personer: Karl Nygård (-1972) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0059 Gjenstand: Dombjølle Beskrivelse: Kule med skøyt på midten. Over snelleforma knast. Under dreia jernpinne med skrugang. Jernhempe henger i den. Nederst jern med form som en liggende C. Brukt bl.a. når en var ute å kjørte med hest og slede. Materiale: Metall; Jern Mål: Høyde: 16.5 cm Personer: Stedjedalen (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0062 Gjenstand: Jernstaur Gjenstand: Spett Beskrivelse: Lang staur laget av jern, smalere oppe og breiere nede.Heimsmidd. Låg som randtre iskorsteinen då det gamle huset på Heimdal, Vallemoen blei rive i 1946. Huset var truleg over 100 år, og slike jernstaurar var nok ute av bruk på den tid. Materiale: Jern Mål: Lengde: 145 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0063 Gjenstand: Bismal Beskrivelse: Vekt til å veie på. Dreia tre og jernkrok. Tykk tønneforma klubbe. Jernbolt festet med fire spiker i den nedre enden. Innskåret to renner i hver ende og to midt på treklubben. Ut fra treklubben går en trestav, renner og rund krage på den der den begynner, merket med streker og blynagler. Krok i ytreenden. Ut fra treklubben går en trestav, på den er strekemerker og blynagler. Her skulle en kunne lese av vekta på det en veide. Krok i ytterste enden. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: dreia tre Mål: Lengde: 67 cmLengde klubben: 14 cmDiameter: 8.5 cm Personer: Elias Bergstøl (-1983) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0064 Gjenstand: Bismal Beskrivelse: Tykk tønneformet klubbe. Ut fra treklubben går en trestav på den er små jernnagler. Her skulle en kunne lese av vekten på det en veide. Krok i ytterenden. Dreid tre og jernkrok. Mangler jernbolt nederst. Innskåret to renner i hver ende og to på midten. Ut fra treklubben går en trestav, renner og rund krage der den begynner. På staven finnes små jernnagler til merke. Krok i ytterenden. Litt sprukken. Som LI-0063 men manglar jernbolt. Materiale: Tre Materiale: Jern Merking: 1769 Teknikk: Dreid Teknikk: Skåret Mål: Lengde: 69 cmLengde klubbe: 14 cmDiameter: 10.5 cm Personer: Nils Pedersen Vigeland (Nils P. Vigeland) (1900-) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0065 Gjenstand: Vekt Beskrivelse: Jernstang med videre flate øverst som har to trekanter (kroker) og en krok øverst. Nederst et lodd. Materiale: Metall; Jern Merking: 1787 Mål: Lengde: 79 cmLengde krok: 12 cmDiameter lodd: 5.5 cm Personer: Sverre Romedal (-1991) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0067 Gjenstand: Vassbøtte Beskrivelse: Bunnen består av fem bord. Siden 22 staver, to går opp som ører med hull i. Langt nede hul i en av disse stavene. Trespuns i den. Vassbolla blei brukt å ha vatn i for at elevane kunne få drikka i frikvarteret. Det var kran i botnen slik at dei kunne tappa ut når dei skulle ha drikkevatn. Bruka til oml. 1925.Et annet område som ble vist stor oppmerksomhet, var drikkevann til skolene. Som regel stod det ei bøtte uten lokk med ei ause til å drikke av. Folk skjønte at dette kunne spre smitte. I 1920-årene diskuterte skolestyrene og helsemyndighetene hvordan dette kunne bli bedre. Det fantes på den tid nesten ingen skoler på landsbygdene med innlagt vann, så alt drikkevann måtte fraktes fra brønn eller bekk. På Melhusmonen i Sør-Audnedal bodde Peder Klungeland. Han var bødtker av yrke, et gammelt og viktig yrke omkring hundreårsskiftet. En flink bødter var en respektert mann. Han utviklet en vanndunk med lokk og kran. Denne tok 15 liter vann og var laget av einer. Lokket var festet med en solid hengelås, og det kunne velges mellom messingkran eller trekran. Prisen var kr 8,- pr stk, alt inkludert. En må gå ut fra at de første kdunkene ble solgt til skoler i Sør-Audnedal. Eldre folk husker dunkene i bruk i 1920-årene. Materiale: Tre Teknikk: Bøkret med tre jernjurer Mål: Høyde: 26 cmDiameter oppe: 26.5 cmDiameter nede: 29.5 cm Personer: Rødberg skolehus (Bruker) Personer: Rødberg skolehus (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0068 Gjenstand: Vogge Beskrivelse: Voggen er laget som en liten seng og har en meie foran og en bak. To tverrgående meier. På hver meie er festet to stolper som blir hjørnestolper i vogga, øverst på disse dypt innskjært slik at en får kuler øverst. Mellom hjørnestolpene er sidene i endene også bord som to bunnplater ligger på. Endestykke oppoverbøyd oppe. Sidestykkene er høgest ved stolpene. Materiale: Tre Mål: Høyde: 59 cmBredde: 41 cmLengde: 84 cmMeienr: 66 cm Personer: Birger Ødegård (1903-1989) (Giver/siste eier) Steder: Ødegård (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0070 Gjenstand: Separator Beskrivelse: Type: Alfa-laval 22. Maskin med to avløp og beholder, metallfarget. Maskinen står på en avlang fot og har to separatorrør (avløp) og beholder med rørepinne med metall nederst. 150 l skummeevne pr time. 55 omdreininger pr min. Skal ha vore i bruk før 1914. Materiale: Jern Materiale: Stål Merking: Norsk Aktieselskap ALFA-LAVAL, Oslo Teknikk: Støpt Mål: Høyde: 69 cmFot bredde: 29 cmFot lengde: 20 cmSeparator rør og beholder diameter: 37 cmHøyde: 21 cm Personer: Elias Bergstøl (-1983) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0070 Gjenstand: Separator Beskrivelse: Type: Alfa-laval 22. Maskin med to avløp og beholder, metallfarget. Maskinen står på en avlang fot og har to separatorrør (avløp) og beholder med rørepinne med metall nederst. 150 l skummeevne pr time. 55 omdreininger pr min. Skal ha vore i bruk før 1914. Materiale: Jern Materiale: Stål Merking: Norsk Aktieselskap ALFA-LAVAL, Oslo Teknikk: Støpt Mål: Høyde: 69 cmFot bredde: 29 cmFot lengde: 20 cmSeparator rør og beholder diameter: 37 cmHøyde: 21 cm Personer: Elias Bergstøl (-1983) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0071 Gjenstand: Sveivekinne Beskrivelse: Avlang. Står på fire bein, laga slik at endestykkene og beina er samme stykke. Nederst sylinderformet bomm, sveiv, lokk. Laget av Gunnar Vallemoen i 30-åra. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Teknikk: Snekret Mål: Høyde: 69 cmBredde: 40 cm Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Produsent) Personer: Gunnar Vallemoen (1895-1977) (Giver/siste eier) Steder: Vallemoen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0072 Gjenstand: (ikke navngitt) Beskrivelse: Tre. Uthola. Rødmåla m hjarte i annan farge (mykje avsliten). Sylinderforma m 2 utstekkande stykke m hol i. Lok m same utstikkande stykker. Materiale: Tre Teknikk: Skåret Teknikk: Dreid Mål: Høyde: 39.5 cmDiameter: 10 cm Personer: Ester Trædal (1919-2003) (Giver/siste eier) Steder: Ramsen (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0073 Gjenstand: Hespeltre Beskrivelse: Står på en ramme av fire lekter. I den ene står tre nokså like lekter. I den andre enden står to lekter som sjølve vinna (som har fire spiler) står i. Den ene vengen kan bøyes.Sveiv i venstre side. Brukt til å hespe opp garn som de hadde spunnet (lagde hesper). Materiale: Tre Teknikk: Snekret Teknikk: Skåret (bl.a. er trenagler brukt) Mål: Bredde: 26 cmLengde: 61.5 cmVinnevingene: 46.5 cm Gjenstandsnummer: LI-0075 Gjenstand: Karder Beskrivelse: Treet er rektangulært og har håndtak som går ut midt på ene langside. På undersiden mengdevis med ståltrådbeter festet på et lærstykke. Kardene er brukt på Rødberg. Kardene blir brukt til å rive opp ulla som en lager til tynne darlar og spinner gardn av på rokken. Materiale: Tre Materiale: Metall; Stål Materiale: Skinn/lær/pergament Teknikk: Snekret Mål: A: Lengde: 23.5 cmBredde: 12.5 cmHåndtak: 12.6 cmB: Lengde: 23.5 cmBredde: 13 cmHåndtak: 12.5 cm Personer: Nikola Vallemoen f. Rødberg (1899-1985) (Giver/siste eier) Steder: Rødberg (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0075 Gjenstand: Karder Beskrivelse: Treet er rektangulært og har håndtak som går ut midt på ene langside. På undersiden mengdevis med ståltrådbeter festet på et lærstykke. Kardene er brukt på Rødberg. Kardene blir brukt til å rive opp ulla som en lager til tynne darlar og spinner gardn av på rokken. Materiale: Tre Materiale: Metall; Stål Materiale: Skinn/lær/pergament Teknikk: Snekret Mål: A: Lengde: 23.5 cmBredde: 12.5 cmHåndtak: 12.6 cmB: Lengde: 23.5 cmBredde: 13 cmHåndtak: 12.5 cm Personer: Nikola Vallemoen f. Rødberg (1899-1985) (Giver/siste eier) Steder: Rødberg (Brukssted) Gjenstandsnummer: LI-0078 Gjenstand: Potetsrasp Beskrivelse: Innk. dag: 23/7-1971. Står på fire bein med breie bord som tverrtre mellom to av de. Sjølve kverna er en trekubbe med ruflete blekk over som en presser lokket ned på og sveivekubben rundt. Sveiven er ei sirkelforma treplate med håndtak satt ved sirkelforma treplate med håndtak satt ved sirkelline. Rundt kubben hus av tre og blekk. Materiale: Tre Materiale: Metall; Jern Materiale: Blekk Teknikk: Snekret Mål: Høyde: 82 cmBredde øverst: 23 cmBredde nederst: 56 cm Personer: Elias Bergstøl (-1983) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0080 Gjenstand: Spinnerokk Gjenstand: Hjulrokk Beskrivelse: Vanlig fasong på rokk. De to flatene er horisontale. innskåret årstallet 1830 på ene platesiden under snella. Den er en vanlig type som ble mye brukt over hele kommunen. Materiale: Tre Teknikk: Dreid Teknikk: Snekret Teknikk: Skåret Mål: Høyde: 75.5 cmDiameter hjul: 51 cm Personer: Torborg Gundersen (1909-1992) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0080 Gjenstand: Spinnerokk Gjenstand: Hjulrokk Beskrivelse: Vanlig fasong på rokk. De to flatene er horisontale. innskåret årstallet 1830 på ene platesiden under snella. Den er en vanlig type som ble mye brukt over hele kommunen. Materiale: Tre Teknikk: Dreid Teknikk: Snekret Teknikk: Skåret Mål: Høyde: 75.5 cmDiameter hjul: 51 cm Personer: Torborg Gundersen (1909-1992) (Giver/siste eier) Gjenstandsnummer: LI-0080 Gjenstand: Spinnerokk Gjenstand: Hjulrokk Beskrivelse: Vanlig fasong på rokk. De to flatene er horisontale. innskåret årstallet 1830 på ene platesiden under snella. Den er en vanlig type som ble mye brukt over hele kommunen. Materiale: Tre Teknikk: Dreid Teknikk: Snekret Teknikk: Skåret Mål: Høyde: 75.5 cmDiameter hjul: 51 cm Personer: Torborg Gundersen (1909-1992) (Giver/siste eier)


- 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Neste side >

Bildesamlingene : Museumsgjenstander
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.