Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-2398Motiv: Flyfoto - Sør-Audnedal? 20. juli 1966 Fotonummer: LIB-2399Motiv: Flyfoto - Sør-Audnedal - Melhus 21. juli 1966 Fotonummer: LIB-2400Motiv: Flyfoto - ?? - Engeland?? 21. juli 1966 Fotonummer: LIB-2401Motiv: Flyfoto - Spangereid 1967 Fotonummer: LIB-2402Motiv: Flyfoto - Sør-Audnedal - Snik Fotonummer: LIB-2403Motiv: Flyfoto - Spangereid - Høllen Fotonummer: LIB-2404Motiv: Flyfoto - Spangereid 1967 Fotonummer: LIB-2405Motiv: Flyfoto - Spangereid Fotonummer: LIB-2406Motiv: Flyfoto - Sør-Audnedal - Nyplass og Vigeland 26. august 1972 Fotonummer: LIB-2407Motiv: Flyfoto - Konsmo 1966Beskrivelse: Konsmo. Emneord: kirke Fotonummer: LIB-2408Motiv: Flyfoto - Ukjent sted 1966 Fotonummer: LIB-2409Motiv: Flyfoto - Konsmo 1966Beskrivelse: Konsmo. Emneord: kirke Fotonummer: LIB-2410Motiv: Flyfoto - Konsmo 1966 Fotonummer: LIB-2411Motiv: Flyfoto - Ukjent sted 1966Emneord: skole Fotonummer: LIB-2412Motiv: Flyfoto - Ukjent sted 1966Emneord: skole Fotonummer: LIB-2413Motiv: Flyfoto - Ukjent sted (Groos Camping?) 1966Emneord: campingEmneord: elv Fotonummer: LIB-2414Motiv: 17. mai 1914 feires i Galary Alta, CanadaBeskrivelse: Norges 100-års dag feires. Fra venstre: Henny Hille?, August Hille?, Trygve Ødegård, ? og ?. Emneord: 05 personerEmneord: flaggPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2415Motiv: En tur til indianerne ca. 1915Beskrivelse: Trygve Ødegård helt til venstre, resten ukjente.Emneord: 08 personerPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2416Motiv: Arbeidstjenesten under krigen ved HannåsleirenBeskrivelse: Nr. 3 fra venstre: Gabriel Holmesland. Resten ukjenteEmneord: krigenPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2417Motiv: Skitur trolig på DrøptaBeskrivelse: Bak fra venstre: Pauli Lerbekk, ?, Ola Fladen (1918-1974)Foran fra venstre: ?, Arne Eikaas (1923-1989), ? Torbjørn Haga (1920-1998), ukjent (revet vekk), Trygve Fladen og Håkon Haga (1928-1999).Emneord: 10 personerEmneord: 09 personerPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2418Motiv: Ungdommer på tur til Hageskogen under krigenBeskrivelse: Huset var også hovedkvarter for heimefronten under krigen. Eides da av John Eikaas.Emneord: hus14Emneord: krigenPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2419Motiv: Spilling gjestgiveri på Vigeland 1903Beskrivelse: Mandalsfolk leide ofte hest og vogn hos vognmannen i mandal 'Dillisjansen' og tok søndagstur til Vigeland. Her har de tatt inn på Spillings gjestgiveri på Vigeland.Emneord: 11 personerEmneord: ukjentPersoner: Rolf Arthur Eikaas (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2420Motiv: 'DER HEIME PÅ TRYLAND' 17. MAI 1944Beskrivelse: Bilen på bildet er en Opel Blitz, som K.B. Strisland fra Konsmo eide. Grunnen til at han kom var at han hadde vært på Tryland og satt av Torkel Røyland som var veivokter - de hadde arbeid den dagen. Bilen ble dreven av vedgeneratoren med merke Imbert. Knottsekken ligger på taket på førerhuset. Løa i bakgrunnen eies av Tobias Tryland. Sjåføren - Bjarne Landås torte ikke gå med på bildet. Bildet ble tatt av maskinmester Iversen på Tryland kraftstasjon. Foran fra venstre: Kåre Randen og videre Edith Tryland, Oddlaug Tryland (Aas), Ragnhild Randen (Jensen), Anne Lise Jørgensen, Kåre Randen (fremst), Anna Tryland Gundersen og Sverre Røyland. På panseret Olav Tryland.Feiringen ble gjort opp i fjellet. Tyskerene kom da forbi på dalevegen 2-300 meter lenger nede - syngende oppover dalen. - En tropp på ca 50 mann.Da tyskerene kom trakk vi ned fra fjellet, slik at vi ikke varsynlig fra veien. Maskinmester var da der og syntes dette var så spesielt at han tok dette bildet. Sjåføren ville ikke være med på bildet, da han var redd det kunne komme i gale hender. Bildet og opplysningene er levert inn av Olav Tryland, 10.11.1995.Originalbildet har Torbjørn Tryland, Jolleveien 10, Vågsbygd. Se LIB-6420. Emneord: krigenEmneord: flaggEmneord: 09 personerEmneord: bil Fotonummer: LIB-2421Motiv: Cellereglement fra GriniBeskrivelse: Grini politifangeleir, Grini, den 12. mars 1943.Cellereglement1. Fangen skal holde sin celle i uklanderlig orden. Cellsn skal daglig- tidlig paa formiddagen - vaskes grundig med vann og klut. Toalettbøtten skal tømmes og gjøres grundig ren saa snart celledøren aapnes første gang,2.  Umiddelbart etter at fangen er staatt op. skal sengen bringes i ulastelig orden, teppene skal legges helt glatt, og ujevnheter maa ikke forekomme. Om dagen skal sengen ikke 'benyttes. Sengetiden er fastsatt saaledes:a) Sommertid, d.v.s. tiden fra 1. 5. til 30.9, fra kl. 21-6b) Vintertid, d.v.s. tiden fra 1.10 til 30.4. fra kl 20-73.  Utenom sengen, sengetøyet, stolen, bordet, det lille veggskapet og toalettbotten skal det ikke finnes noen andre gjenstander i cellen..Det er bare haandkle, tannbørste og sepe som kan anbringes i veggskapet.Hvis fangen blir grepet med andre gjenstander, som han eventuelt holder skjult i cellen, maa han regne med følelig straff.4.  Uaar celledøren aapnes skal fangen innta en stramm, militær holdning og avgi melding, og ikke røresig før han faar ordre til det. Likeledes skal han rette sig opp naar der BlockfBeskrivelse: hrer o.l. forlater cellen.5,  Baade om dagen og om natten skal fangen være rolig og stille i cellen. Det er strengt forbudt aa stige opp til den aapne vindusgluggen. Forbindelse med naboqellen ved banketegn, rop o.s.v. vil bli strengt straffet. Forøvrig bør enhver fange vite at veggene har ører.6. Fangens optreden bør være slik at den aldri kan klandres for enhver forseelse virker til skade for ham og foraarsaker forlengelse av fengselstiden.ZeidlerSS-HauptsturmfBeskrivelse: hrer und Lagerkomnandant.Emneord: krigenEmneord: fengsel Fotonummer: LIB-2422Motiv: Kulturprisvinner Maia Eriksen sammen med mannen Bjarne (1914-1993)Beskrivelse: Se også 'Glimt fra Lindesnes' årgang 17 side 14.Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2423Motiv: Vaktlag i Mandal fredsvåren 1945Beskrivelse: Bak fra venstre: Ola Lian, Buhølen, Tobias Tryland, Vigmostad, Johan Røyland, Vigmostad, Torkel Hesså, Bjelland og Toralf Einarsmo, Vigmostad. Foran fra venstre: Olav Svinestad, Holum, Sigurd Høneland, Laudal og Søren Hesså, Bjelland. Fotograf Jensen, Mandal. Emneord: 08 personerEmneord: krigenEmneord: våpen Fotonummer: LIB-2424Motiv: Gunvald Høyland (t.v.) og Karl Fardal endelig hjemme i Vestbygda etter fangeoppholdet på GriniBeskrivelse: Her samlet bygdefolket seg på Fardal da Gunvald og Normann kom hjem. Personene på bildet er fra venstre: Jesine Stensland, ukjent, ukjent, ukjent, Martha Fardal, gutten foran henne ukjent, Gunvald Høyland, Normann Fardal, Johannes Fardal, Marie Fardal og Gustav Fardal. Emneord: 12 personerEmneord: flaggPersoner: Jenny Døble f. Stensland (Giver/siste eier) Fotonummer: LIB-2425Motiv: Gustav RødlandBeskrivelse: Gustav Rødland med redningsvesten til den engelske flygeren. I handa holder han julehilsener som han fikk fra Mr. Marchant etter krigen. Emneord: krigenEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-2426Motiv: Krigsseiler Finn Hansen mottar medaljeBeskrivelse: Finn Hansen (t.v.) mottar Kong Haakon den 7. medalje for sin innsats som krigsseiler under krigen. Ordfører Ansgar Gabrielsen står for overrekkelsen. Ca. 1990. Emneord: krigenEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2427Motiv: KrigsveteranerBeskrivelse: Som representanter for de mange, som med livet som innsats, gjorde tjeneste som seilende sjømenn i den norske handelsflåten i den 2. verdenskrig, ble følgende fra Lindesnes tildelt Kong Haakon den VIIs frihetsmedalje, den 8/3-1989 i Kantina på Lista aluminiumsverk: I første rekke fra venstre: Ella Simonsen (post mortem for Bjarne Simonsen), og videre Magda Davidsen (post mortem for Karsten Davidsen), ordfører Ansgar Gabrielsen (stod for utdelingen), Olav E. Brådland, og Trygve Norman Eide. Bak fra venstre: Gunvald Norman Samuelsen, Ernst Ellingsen, Toralf Ramsdal, John Pettersen, Johannes Johannessen, Karl Georg Gabrielsen og Sverre Georg Tharaldsen. Følgende mottok også medaljen men var ikke til stede på selve utdelingen: Bjørn Aagren Samuelsen, Gunda Johannessen (post mortem for Martin Johannessen). Emneord: 12 personerEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2428Motiv: På GriniBeskrivelse: Fra venstre: Olav Lølandk, Edvard Skagestad, John Tryland, Daniel Ekeland, Jørgen Tryland og German Nilsen.Emneord: KrigenEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-2429Motiv: Grini-fangenes velkomstEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2430Motiv: Grini-fangene hyllesEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2431Motiv: Trygve Mydland fra Snig hilser på kong HaakonBeskrivelse: Bildet er tatt i en engelsk havneby under krigen. Dette er antagelig ombord i Wilhelmsen-båten 'Toronto'. Emneord: krigenEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-2432Motiv: Fra 'Sørholt's krigsforlis 15. september 1942.Beskrivelse: Sverre Abrahamsen i bunnen av livbåten til venstre. En annen såret skytter, Alf Einang, ligger på flåten til høyre. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2433Motiv: Med en slik motorbåt dro tre karer fra Sør-Aundedal til England i august 1941Beskrivelse: Båten på bildet er en tro kopi av 'Dronning Maud' som drog fra Ut Vårøy ved Lindesnes 25. august 1941 og kom til Aberdeen 28. august etter en overfart på 52 timer. Antagelig den hurtigste overfart fra Sørlandskysten. Båten var utstyrt med en 6 HK Marna motor, i tillegg mast og seil. Overfarten ble en hard påkjenning for båten som ble lekk de siste timene. Ved kai i Aberdeen ble båten hengende i fortøyningene og var nær ved å gå til bunns.De som var med: Søren Brandsnes, Sør-Audnedal, Alf Rasmussen, Sør-Audnedal og Gerhart Torp, Sør-Audnedal. Alle sjømenn.Emneord: krigenEmneord: båt Fotonummer: LIB-2434Motiv: Søren Brandsnes (til høyre) ved siden av en 4 tommer kanon, beregnet til forsvar mot ubåter. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2435Motiv: Et brennende skip i Nord-AtlanterenEmneord: krigenEmneord: båt Fotonummer: LIB-2436Motiv: Fra 'Sagona' av KristiansandBeskrivelse: 1. rekke fra venstre: T. Andersen, Einar Leire, Klerup. 2. rekke fra venstre: Kåre Haugevik, Pettersen, Waage, Westvik, Berge, Johnsen og Sverre Tharaldsen. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2437Motiv: Fra båten 'Viola'Emneord: båtEmneord: 12 personer Fotonummer: LIB-2438Motiv: Krigsforlist skipsmannskap blir reddet av den norske korvetten 'Pottentilla'Emneord: krigenEmneord: båt Fotonummer: LIB-2439Motiv: Andreas Grundeland, Vigeland (1916-1962)Beskrivelse: Seilte som matros under hele 2. verdenskrig. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2440Motiv: Plakat med 'Germany invades Norway, Denmark' på.Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2442Motiv: 'Christian Mikkelsen'Beskrivelse: Det amerikanskbygde Liberty-skipet som kom under norsk flagg og fikk navnet 'Christian Mikkelsen'. TOralf Robertsen fra Spangereid var ombord i sptember 1943 da skipet ble torpedert i Middelhavet. Bare 3 mann overlevde. Emneord: krigenEmneord: båt Fotonummer: LIB-2443Motiv: Tyske soldaterBeskrivelse: Ukjente tyske soldater, ukjent sted. Emneord: 03 personerEmneord: krigenEmneord: uniformEmneord: tysk Fotonummer: LIB-2444Motiv: Kåre Karlsen bæres på 'gullstol'Beskrivelse: Bærere fra venstre: Bjarne Gahre og Odd Njerve. Bak ser vi fra v. Martin Kunde, Kirsten Nilsen og Arnt Lunde. Til høyre for Odd Njerve skimter vi Edvard (Edda) Arntsen og videre Arnold Gahre.Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2445Motiv: Utenfor en bunker på Njerveåsen rett etter krigenBeskrivelse: Foran fra v. Arthur Jakobsen og Bjarne Gabrielsen. Bak fra v. ukj., Herman Midtbø i amerikansk uniform (på perm fra de amer. styrkene i Tyskland), Anton Njerve, Torbjørn Presthus, Hans Presthus, Martin Presthus, Bjørn Gabrielsen og Ivar Njerve. Helt bak ser vi Asbjørn Gabrielsen. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2446Motiv: Fra krigsfangenes hjemkomst etter krigenBeskrivelse: Fra venstre syngende Solveig (Heggland) Hanssen med sin datter Turid Hildur på armen, og Kristine Lunde. Videre har vi en smilende og blid Gunhild Sørensen. Hun er selvfølgelig glad over at sønnen Trygve er kommet hjem. Trygve Midtbø er en av dem som bærer ham. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2447Motiv: Kanonstillingen på NjerveåsenBeskrivelse: Fra v. Arthur Jakobsen, Asbjørn Gabrielsen, Bjørn Gabrielsen, Bjarne Gabrielsen, Martin Presthus, Hans Presthus, Herman Midtbø, Ørnulf Nilsen, Asbjørn Njerve, Ivar Njerve og Torbjørn Presthus.Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2448Motiv: Arbeidstjenesten under krigen. Nr 3 fra venstre er Gabriel Holmesland f. 1923Emneord: skiEmneord: snøEmneord: krigenEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-2449Motiv: 27 soldaterEmneord: 27 personer Fotonummer: LIB-2450Motiv: Graving?Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2451Motiv: Fra begravelsen til de 9 sovjetiske krigsfangene på Spangereid kirkegårdEmneord: krigenEmneord: kirke Fotonummer: LIB-2452Motiv: 17. mai 1945?Emneord: krigenEmneord: flaggEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-2453Motiv: SoldaterEmneord: mange personerEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2454Motiv: Fredsvåren 1945Beskrivelse: Bygdefolk som hadde møtt frem for å feire fangenes hjemkomst til Tryland. Legg merke til flagging og portal lagd av 2 bjørker som er bundet sammen i toppen. Emneord: krigenEmneord: flaggEmneord: mange personer


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - 13 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.