Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-5894Motiv: Søndagsskole på Goksem skole 1949Beskrivelse: Bakerste rekke fra venstre: Per Solås, Nora Skarstad, Guttorm Engeland (lærer). Inger Skarstad og Gerd Holmesland. Andre rekke fra venstre: Olav Solås, Erling Ånensen, Odd Arnfinn Erland, Alf Holmesland, Erling Holmesland og Gunnar Solås. Første rekke fra venstre: Solveig Sjølingstad, Per Goksem, Per Einar Erland, Kristen Birkeland, Frans Egil Engeland, Lillian (Tulla) Holmesland, Janny Holmesland og Ruth (Lillemor) Larsen.Emneord: skolebildeEmneord: 19 personerEmneord: barnEmneord: vinterEmneord: snø Fotonummer: LIB-5895Motiv: Goksem skole Sør-Audnedal, våren 1951Beskrivelse: Vi var en samlet klasse. Bakerst fra venstre: Emma Larsen (handarbeidslærer), Harald Engeland, Kåre Birkeland, Per Holmesland, Erling Ånensen, Odd Arnfin Erland og Godvin Drangsland (lærer). Foran fra venstre: Gerd Holmesland, Klara Holmesland, Inger Skarstad, Solveig Sjølingstad, Kristanse (hun var på besøk) og Ruth (Lillemor) Larsen. Emneord: skolebildeEmneord: 13 personerEmneord: barn Fotonummer: LIB-5896Motiv: Cato Augensen maler 1974Beskrivelse: Lektor Magnus Jonsbråten, Bryne Gymnas, blir på dette foto portretert av Kunstmaler Cato Augensen. Han malte foruten Jonsbråten flere av de andre lektorene på Jæren.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5897Motiv: Cato Augensen 1974Beskrivelse: Kunstmaler Cato Augensen maler portrett av lektor Magnus Jonsbråten ved Bryne Gymnas.Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-5898Motiv: NaversundetBeskrivelse: I forgrunnen to fartøy, mens vi ser ferga som gikk over Naversundet som frakter en hest med vogn over til Underøy. Emneord: båtEmneord: ferge Fotonummer: LIB-5899Motiv: Cato Augensen malerBeskrivelse: Kunstmaler Cato Augensen maler portrett av Lektor Magnus Jonsbråten ved Bryne Gymnas. Fotonummer: LIB-5900Motiv: Cato Augensen (1900-1992)Beskrivelse: Kunstmaler Cato Augensen maler portrett av Lektor Magnus Jonsbråten ved Bryne Gymnas.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5901Motiv: Sofie Augensen og Herborg Augensen (1911-2001)Beskrivelse: Herborg og Sofie Augensen holder utstilling på hotell Sverre i Sandnes med Kunstmaler Cato Augensen`s bilder. Salget gikk forøvrig meget bra den gang takket være Herborg Augensens glimrende salgsevne og Kunstmaler Cato Augensens førsteklasses bilder.Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-5902Motiv: Montasje av foto fra NaversundetBeskrivelse: Kalkbrenneriet og fergeleiet. Fotonummer: LIB-5903Motiv: Fergeleiet i NaversundetEmneord: ferge Fotonummer: LIB-5904Motiv: Gunnar Gabrielsen utenfor sitt hjem på UnderøyBeskrivelse: Foto tatt 12/8-1965. Emneord: 01 personEmneord: hus14 Fotonummer: LIB-5905Motiv: Naversundet fra vestBeskrivelse: Vi ser skuta Flint-I ved brygga. Den ble i 1955 kjøpt av rederiet Bent, Reidar og Thorbjørn Bentsen, Snig. Les mer i 'Frakterskuter og fraktermenn II' s. 113. Emneord: båtEmneord: hus14Emneord: fjord Fotonummer: LIB-5906Motiv: Kalkbrenneriet i Naversundet Fotonummer: LIB-5907Motiv: Svinør sett fra Åvik 1963Beskrivelse: Magnus Jonsbråten, Signe Johansen og Rolf Johansen. Emneord: 03 personerEmneord: havn Fotonummer: LIB-5908Motiv: Utsikt over Mandal 1963Beskrivelse: Magnus Jonsbråten, Hildegunn, Signe Johansen og Helga Jonsbråten. Emneord: 04 personer Fotonummer: LIB-5909Motiv: Hytta ved Naversundet 1963Beskrivelse: Kjell Grøsvik, Helga Jonsbråten, Hildegunn Jonsbråten og Ingvild Jonsbråten Grøsvik. Familien Magnus Jonsbråten leide 'Lindebakken' (Hytte i Naversund) av Herborg og Cato Augensen.Emneord: hytteEmneord: ferieEmneord: 04 personer Fotonummer: LIB-5910Motiv: Utsikt fra heia i SnikBeskrivelse: Vi ser bukta i Snik og veien utover mot Naversundet. Emneord: fjordEmneord: landskap Fotonummer: LIB-5911Motiv: Båt i NaversundetBeskrivelse: Det står 'MAN' bakerst, men skutas navn er ukjent. Emneord: båt Fotonummer: LIB-5912Motiv: Vigelands hus i MandalBeskrivelse: Her ble Gustav Vigeland født i 1869. Emneord: hus210 Fotonummer: LIB-5913Motiv: Cato Augensen med ett av sine malerierBeskrivelse: Kunstmaler Cato Augensen med ett av sine selvportrett.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5914Motiv: Fru Augensen med sine tre barn: Sofie, Bitta og OskarBeskrivelse: Herborg Augensen sitter her på trappen hjemme på Rødberg med sine barn og også puddelen 'Pepita' er blitt med på bildet.Emneord: 04 personerEmneord: trappEmneord: hund Fotonummer: LIB-5915Motiv: Cato Augensen med ett av sine malerierBeskrivelse: Dette er et selvportrett som Kunstmaler Cato Augensen her viser fram.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5916Motiv: Åvik 13/8-1965Beskrivelse: Det er Sverre Åvik som står på trappa, han bodde i dette huset.Emneord: husEmneord: 01 personEmneord: trapp Fotonummer: LIB-5917Motiv: Bading ved Naversundet 1963Beskrivelse: Magnus Jonsbråten, Hildegunn Jonsbråten og Signe JohansenEmneord: 03 personer Fotonummer: LIB-5918Motiv: Fru Augensen med barna Bitta og Sofie (Oskar helt i kanten)Emneord: 03 personerEmneord: trappEmneord: hund Fotonummer: LIB-5919Motiv: En stille dag ved NaversundetBeskrivelse: Vi ser veien inn mot Mørkesdal og Snik. Skiltet forteller oss at det var 40-sone her. En dame sitter på kanten av veien. Emneord: båtEmneord: fjordEmneord: 01 personEmneord: vei Fotonummer: LIB-5920Motiv: En tur i prammen, ukjent stedEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-5921Motiv: Kalkbrenneriet i Naversundet Fotonummer: LIB-5922Motiv: Kalkbrenneriet i Naversundet Fotonummer: LIB-5923Motiv: Hytta ved NaversundetBeskrivelse: Lindebakke, Magnar (?), Magnus Jonsbråten og Rolf Johansen 1963. Emneord: 04 personerEmneord: hytte Fotonummer: LIB-5924Motiv: Cato Augensen med sønnen Oscar og besøk av Helga Jonsbråten på trappen til Augensens hjem på Rødberg Fotonummer: LIB-5925Motiv: Bilde fra SpangereidBeskrivelse: Bilde er på kort skrevet på Præsthus fra Alvilde Ramsland 1918.Emneord: 06 personer Fotonummer: LIB-5926Motiv: 'Jordet' BuhølenBeskrivelse: Nr 4 fra venstre øverst av damene er Mina Landås d. 1969. Nr 3 fra v. øverst (av damene) er Maria Thorsen. Fremst: Åsne Ødegård. Til venstre for ho: Martin Ødegård. Emneord: jordbrukEmneord: riveEmneord: hestEmneord: hesjing Fotonummer: LIB-5927Motiv: Loge Lindesnæs No 33. Br.lyn - NY. 1921Beskrivelse: Folkenberg Studio. Bildet er tatt i Brooklyn, New York, Amerika. Personen under X'en er Nils Foss (nr 7. fra venstre i bakerste rekke).Emneord: mange personerEmneord: amerikaEmneord: losje Fotonummer: LIB-5928Motiv: Auksjon i Lindesnes Kommune ca. 1985Beskrivelse: Sigvald Dalland (til venstre) med klokke i hånda, og auksjonarius Georg Strisland.Emneord: auksjonPersoner: Arne Mjåland (Fotograf) Fotonummer: LIB-5929Motiv: Auksjon ca. 1985Beskrivelse: Georg Strisland og Sigvald DallandEmneord: auksjonPersoner: Arne Mjåland (Fotograf) Fotonummer: LIB-5930Motiv: Auksjon ca. 1985Beskrivelse: Foran: Gudrund Strisland til venstre, og Siv Bjørnstad. Ved vinduet Erik Brådland. Auksjonarius Georg Strisland. Emneord: auksjonPersoner: Arne Mjåland (Fotograf) Fotonummer: LIB-5931Motiv: Auksjon ca. 1985Beskrivelse: Georg Strisland og Sigvald Dalland holder tønne?Emneord: auksjonPersoner: Arne Mjåland (Fotograf) Fotonummer: LIB-5932Motiv: Lindesnes FyrBeskrivelse: 'Kjenn dit land' Serie V nr. 48 Lindesnes. Mittet & Co., Kristiania. Fotonummer: LIB-5933Motiv: Lindesnes fyrBeskrivelse: F-376-0 Lindesnes Fyr. Salvesen & Co. Enerett: Knut Aune kunstforlag. Fotonummer: LIB-5934Motiv: Vigeland Sør AudnedalBeskrivelse: Enerett P. Braadlands Eftf. Vigeland. Foto: Wideøe's Flyveselskap A/S. Kortet er et julekort fra Anna Roland poststemplet 22/12-1935. Widerøe startet i 1934, så dette må være et veldig tidlig flyfoto om 1935 er det rette årstallet. Emneord: flyfotoEmneord: landskap Fotonummer: LIB-5935Motiv: Tryland i Audnedal (Vigmostad)Beskrivelse: Udatert postkort. Emneord: landskapEmneord: bruEmneord: elvEmneord: vei Fotonummer: LIB-5936Motiv: Risøbank i MandalBeskrivelse: Udatert postkort. Lord Edward Salvesen (1857-1942) fra Edinburgh satte i gang byggingen av et feriested  i 1901 for seg og sin familie. Tittelen Lord fikk Salvesen på grunn av sitt embete som jurist. Fra 1905 til 1922 var han en av de 13 dommerne i High Court of Justice. Han fikk dermed retten til å bære tittelen Lord for hele sin levetid. Den skotske arkitekten Sir Robert Lorimer, som også stod for det nasjonale krigsmonumentet i Edinburgh, tegnet Risøbank. Hovedbygningen, gartnerboligen, uthusene og drivhusene er holdt i engelsk stil. Lord Salvesen brukte store ressurser på å få fram torvlaget som fantes under sanden – på den måten skapte han den engelske hagen. (Fra Mandal kommunes nettside) Fotonummer: LIB-5937Motiv: Flyvefoto, MandalBeskrivelse: Enerett Salvesen & Co. 86. Fotonummer: LIB-5938Motiv: Losje 'Klippens' fotballag. Klippen B - Champions J?. S. League 1929-30. Beskrivelse: Bak til høyre (i genser) Ragvald A. Simonsen Høksaas f. 17/1-1903. De andre ukjente. Fotonummer: LIB-5939Motiv: Loge Klippen NO 124Beskrivelse: President Sigvart Klev (g.m. Regina Høksås), Mandal (bak på talerstolen). Til høg. litt lavere Ragnvald Simonsen Høksås, 2. i 2. rekke Selmer Samuelsen? Svennevik. 3. rekke nr 1 fra v. Ånen Tronstad, helt til høyre i samme rekke Ingvald Larsen Fjell. Nr. 4 fra v. i 1. rekke Georg Klev (sønn til presidenten). Fotonummer: LIB-5940Motiv: Lodge Klippen 124 Sons of Norway at Pleasant Bay Park July 13, 1930Beskrivelse: 1. rekke nr. 6 fra høyre: Ragnvald Ang. Simonsen Høksås med datteren Arlin på fanget. Nr 7 fra høyre Lars Risdal, nr 8 kona til Lars (Vivian). Nr 4 fra høyre (ukjent hvilke rekke) Kristian Høksas m. dattera Tora. Abraham Erland Vallemoen  samme rekke (med sløyfe og uten jakke på hans høyre side sitter Alfhild (kona). Fotonummer: LIB-5941Motiv: D/S'Lindesnes' i SvinørBeskrivelse: Dette foto er tatt av Billedhugger Gustav Vigeland og opbevares på Vigeland-museet. Fotografert sommeren 1922 da Vigeland ferierte i Svinør. D/S 'Lindesnes' har nettopp anløpet bryggen i Svinør og er underveis til neste stoppested i Snig og videre til Mandal og Kristiansand.D/S 'Lindesnes' ble bygget ved Kristiansands Mek. Verksted i 1886 som verkstedet byggenr. 42. Det var den største båten verkstedet hadde bygget til denne tid. Det var også den båten som gikk lengst i ruten Farsund-Kristiansand.Den passerte Lindesnes flere tusen ganger i sin rute til den ble solgt til Stavanger i 1930 der den fortsatte rutefart i fjordene der vest. Båten ble solgt til Tyskland der den ennu brukes som Diskotek sies det.Emneord: båtEmneord: hus27Emneord: fjordEmneord: transport Fotonummer: LIB-5942Motiv: LillehavnBeskrivelse: VA-72TEmneord: båtEmneord: brygge Fotonummer: LIB-5943Motiv: 'Marvik' ved Jon Gabrielsens fabrikk i Ramslandsvågen ?Beskrivelse: Kjennemerke: VA-161-LSEmneord: båtEmneord: brygge Fotonummer: LIB-5944Motiv: Ved brygga i LillehavnBeskrivelse: VA-34-LSEmneord: båtEmneord: brygge Fotonummer: LIB-5945Motiv: Torbjørn Lian demonstrerer knottmaskinen i Oslo.Beskrivelse: Fra artikkel i Lindesnes avis 20. november 1981 av Lodin Aukland. Fotonummer: LIB-5946Motiv: Torbjørn Lian demonstrerer knottmaskinen i Oslo.Beskrivelse: Fra artikkel i Lindesnes avis 20. november 1981 av Lodin Aukland. Fotonummer: LIB-5947Motiv: Jåsund kvinneforening ca. 1908Beskrivelse: Foran fra venstre: Melia Jåsund, Rebekka Andreassen Jåsund, Karen Kittelsnes, Cecilie Lindal og Elen Omland. Stående: Severine Omland, Hanne Hansen Jåsund, Josefa Øvland, Gunhild Kittelsnes, Marie Lindal og Tora Abrahamsen Jåsund. Fra 'Båndet' september 1984.Emneord: 11 personer Fotonummer: LIB-5948Motiv: Et minnerikt bilde fra VigmostadBeskrivelse: Det er andre dagen i bryllupet til Marie Håland og Ole Kleiven Tjomsland september 1923. Fotoet er tatt av Torleif Tjomsland. Brudeparet sitter lengst til venstre. De øvrige gjester er (vi begynner helt bakerst): Simon Håland, Nicolai Heddan, Tønnes Håland, Søster Tora Løland, Anna Tjomsland (mor til brudgommen), Torborg Håland (mor til bruden), Ole Kleiven Tjomsland, Peder Tjomsland, Karl Hånes, Marie Håland, Tomine Heddan, Julie Wådne, Jenny Håland, Anna Opsal, Sigrid Glomså, Aasta Lysestøl, Gudrun Glomså, Ragna Tjomsland, Karoline Håland, Johannes Kleiven Tjomsland (far til brudgommen), Tomine Håland, Søvrine Tjomsland (med skautet), Mina Knipe med Sigrid Tjomsland på fanget, Gudrun Heddan, Ragna Håland, Tomine Opsal. Jens Håland (far til bruden), Johanna Håland, Gunhild Håland, Tobias Tjomsland med barnebarnet Tobias Tjomsland på fanget, Torje Håland med Åsta Håland, Arthur Opsal, Jon Håland, Johannes Håland, Margit Håland, Anna Håland, Johan Håland, Rikka Håland, Tora Håland og Solveig Tjomsland. E. S. H. Bildet stod på trykk i 'Båndet' mai-juni 1983.Emneord: bryllup Fotonummer: LIB-5949Motiv: Søndagsskolen på Vigmostad ca. 1911Beskrivelse: Utflukt til Peder Tjomsland. Bilde fra 'Båndet' november 1986. Emneord: hus14


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 - 73 - 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.