Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-5437Motiv: Tresking i SnikEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-5438Motiv: Mergelfergen til Willy TjømBeskrivelse: Han kjøpte den av Tore Melhus og med den gravet mergel utenfor Hille og Waare. Mergelen ble fraktet inn til Snig og for det meste solgt til 'stavbilene' som videresolgte mergelen til bøndene i Audnedalen. Fra boken 'Strandstedet Snig' s. 71.Emneord: båt Fotonummer: LIB-5439Motiv: 'Hensigten' fullastet med stav for transport videre til VestlandetEmneord: båtEmneord: stavEmneord: fjord Fotonummer: LIB-5440Motiv: FiskeEmneord: båt Fotonummer: LIB-5442Motiv: David i Snik?Beskrivelse: Se også LIB-5375. David Andersen sønn av 'Lille Anders' foran et av sine tre hus 'Seljebakken' han bygde til sine sønner. På trappen hans andre kone Karen Matiasdatter, Ramsland. Til høyre skimtes litt av det lille huset (nå revet) til Gulene Simonsen 'Gulene under steinen' som hun ble kalt. Leif Gabrielsen bodde senere i huset. Emneord: hus14Personer: Fot. Lohne, Buhølen (Fotograf) Fotonummer: LIB-5443Motiv: Hammerø i SvinørBeskrivelse: Bilde tatt utenfor tollstasjonen på Hammerøya i Svinør. Emneord: båtEmneord: brygge Fotonummer: LIB-5444Motiv: Hammerø, SvinørEmneord: snøEmneord: vinter Fotonummer: LIB-5445Motiv: Postkort fra Roland, Skofteland og FossBeskrivelse: Det står også 'Partier fra Søndre Nudal.' på kortet. Skal nok være 'Undal'. Postkortet er stemplet 16. august 1910. Fotonummer: LIB-5446Motiv: Buhøllen. Søndre Undal.Beskrivelse: Gammel skrivemåte for Buhølen. Postkort stemplet 29. juni 1909. I huset til høyre var det bakeri, mens huset på venstre side av veien var skysstasjon. Emneord: vei Fotonummer: LIB-5447Motiv: Fjeldheim Sommerhjem, Buhølen pr. Mandal. Beskrivelse: Røksland bnr. 5, gnr. 8. Huset ble bygget av lensmann Hans Lund i 1895. Drevet som pensjonat noen år. Også kalt Fredheim. Emneord: hus212 Fotonummer: LIB-5448Motiv: Valle KirkeBeskrivelse: Valle kirke og prestegård. Postkort stemplet 22. november 1909? A/S Stvgr. forenede Fotografer, Stavanger. No. 1377a.Emneord: kirkeEmneord: landskap Fotonummer: LIB-5449Motiv: Buhøllen - S. UndalBeskrivelse: Postkort fra Buhølen poststemplet 26. november 1912. Emneord: landskap Fotonummer: LIB-5450Motiv: Undals ElvenBeskrivelse: Postkort fra Vigeland som viser Audnaelva og Valle kirke. Postkortet stemplet 17. juni 1913. Fotonummer: LIB-5451Motiv: Jordmor Ragna Victoria Simonsen (-1986)Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5452Motiv: Ungdomsbilde av Kjerulf?Beskrivelse: Notert bak på bildet: Braadland - fra Morten Kjerulf. Ca. 1875.Emneord: 01 personEmneord: prest Fotonummer: LIB-5453Motiv: Skolebilde fra Svinør 1907Beskrivelse: Navn finnes på LIB-0203. Emneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5454Motiv: Fire jenterBeskrivelse: Til venstre bakerst: Hanna Th. Braadland, Petra, Marie Roland og Eleonore (Ella) Braadland. Emneord: 04 personer Fotonummer: LIB-5455Motiv: To barnBeskrivelse: Bak på bildet står det: Mathilde. En av de to er Matilde Nelline Nielsen, mor til Anna Homme. Mathilde hadde to søsken Regine f. 1875 og Georg Oskar som var yngre? Emneord: 02 personerEmneord: barn Fotonummer: LIB-5456Motiv: Fra fylkesskulen på VigelandBeskrivelse: 1. rekke nær Kommunelokalet. Fra høyre side: Ane Børufsen, Margit Gabrielsen, Gudrun Braadland, Susanne Aagedal, Hilma Homme, Ragnhild Roland, Ragna Fidje, Srtil?? Egedal, Johanne Trædal, Agnes Eielsen, Dagny Syrdal, ?,  Klara Johannesen, Ella Braadland, Anna Aagedal, Agathe Kragstadmo, Erland, Aagath Fardalk, Agnes Foss, Gurine Skofteland, Kai Roland, Gudrun Eielsen, Kitty Vigeland, Othilie Børufsen, Signe Tjøm, Edvarda Foss, Augusta Bentsen, Karlotte Hovsdal, Agnes Kristiansen, Frøken Tønnessen, Fru Tønnessen, Håndarbeidslærerinne Marie Blørstad, Valborg Spilling, Gunlaug Spilling, Telma Foss, Tomine Fardal, Anna Haga og Tora Aas. Se også LIB-3651, 4356 og 4954.Emneord: mange personerEmneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5457Motiv: Husmorskolen i Søgne 1933, bestyrerinde: frk. BjørndalenBeskrivelse: Gerty Larsen - Vennesla, Eujanne Jakobsen, Gyro Skomedal - Aalo, Aslaug Ekeland - Kristiansand, Inger Glomså - Laudal, Klara Tisland - Lund, Thora Aagedal - Bjelland, Olga Loka - Hægebostad, Inga Vig - Eiken, Taline Bjørndal - Aaseral, Ellen Franses Egeland - Spind, Agnes Julsen, Gladys Bentsen, Mait Farret, Anna Omland - Kvinesdal, Olga Risnes - Nes, Torbjørg Mordal - Bakke, Anna Josal - Sirdal og Bergliot Tjørhoen - Sirdal. Fornavn er også notert på selve bildet. Emneord: skolebildePersoner: Fot. Hangaard (Fotograf) Fotonummer: LIB-5458Motiv: Fra Amtskolen i Valle 1912-13. Emneord: skolebildePersoner: Fot. Hangaard (Fotograf) Fotonummer: LIB-5459Motiv: Grønsaks kursBeskrivelse: Ved bordet fra venstre: Marie Pedersen, Mathilde Homme, Olevine Ormestad, lærerinne Berglioth Brunvatne, Thrine Stuesland og Bolette Klev. Stående fra venstre: Trine Udland, Karen Udland, Gudrun Gjedeland, Elisabeth Fredriksen, Gudrun Braadland, Ragna Fidje, Hanna, Ella Stuesland og Olga Aadnebergli.Emneord: kursEmneord: 15 personer Fotonummer: LIB-5460Motiv: Bilde fra skolestueEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-5461Motiv: Alle guttene hos onkel Peder BraadlandBeskrivelse: Gustav, Hans, Haakon, Torbør, Oskar, Bjarne og Sverre. Emneord: 07 personer Fotonummer: LIB-5462Motiv: Tomas EgelandBeskrivelse: Tomas Egeland reiste til Amerika og ble en gammel mann, 98 år.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5463Motiv: Kokekurs på Vigeland før 1919Beskrivelse: Tatt i Vårevja litt vest for kommunelokalet. Fra venstre: Gudrun Braadland, Anna Simonsen Rødberg, Inga Skofteland nu Aastrup, Hanna, Alma Tørresen??, Ragna Fidje og Ruth Salvesen.Emneord: 07 personerEmneord: matlaging Fotonummer: LIB-5464Motiv: B. J. OlsenBeskrivelse: Bernt Johan Olsen Homme, far til Anna Homme og sønn til rosemaler Ole Goudsen Versland.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5465Motiv: SkolebildeEmneord: ukjentEmneord: 20 personer Fotonummer: LIB-5466Motiv: DamePersoner: Fot. Jensen (Fotograf) Fotonummer: LIB-5467Motiv: Dame og to jenterBeskrivelse: Kan være samme dame som på forrige bilde. Emneord: 03 personer Fotonummer: LIB-5468Motiv: DameEmneord: 01 personPersoner: Fot Halling (Fotograf) Fotonummer: LIB-5469Motiv: DameEmneord: ukjentEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5470Motiv: Familie Fotonummer: LIB-5471Motiv: Foreldrene til kona på forrige bilde Fotonummer: LIB-5472Motiv: OscarEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5473Motiv: Trekkspillklubben i USAEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-5474Motiv: I spisestuen juleaften 1925 hos Otto Bugge, 870-58-Huet??, BrooklynEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-5475Motiv: Julen 1928Emneord: 09 personer Fotonummer: LIB-5476Motiv: Tur Fotonummer: LIB-5477Motiv: UkjentEmneord: 07 personer Fotonummer: LIB-5478Motiv: Bernt Johan Olsen HommeEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5479Motiv: Anna Hommes hjem på HommeEmneord: hus14Emneord: hus15 Fotonummer: LIB-5480Motiv: Klassebilde fra Nyplass skole snøvinteren 1966, klasseforstander Anna HommeBeskrivelse: Fotografert av fotosentralen ved fotograf D. Pettersen, Kristiansand. 17 bilder bestilt á kr. 8. Barn f. 1955. Tatt i klasserommet kalt 'badet'.Første rad fra venstre: Eva Mydland, Kirsten Vetås og Norhild Fardal.2. rad: Magne Homme, Alf Torgny Nøkland, Rolf Arthur Eikaas, John Ivar Grimestad og Per Nodevik.3. rad: Elisabeth Blørstad, Turid Buksholt, Håkon Skaar, Erling Skaar og Henry Olsen.Vindusrekka: Olaug Berntsen, Erna Berg, Aud Gabrielsen og Britt Marie Eriksen.Emneord: 18 personerEmneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5481Motiv: Oscar G. Thorson af Glen Ullin N. Dakota, USAEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5482Motiv: SjømannEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5483Motiv: Kjerulf Fotonummer: LIB-5484Motiv: Ungdomsklubben på krabbetur i 60-årene til Kallsholmen, TjømBeskrivelse: 1. rekke: Bjørg Udland. 2. rekke: Bjørn Finstad, Anna Homme.3. rekke: Clarence Haugedal, Kjell Olav Thorsland, Torleif Solvesen, Anne Torhild Danielsen, Marit OlsenEmneord: 08 personer Fotonummer: LIB-5485Motiv: Koret til klubben på ungdomslokaletBeskrivelse: Fra venstre: Torleif Salvesen, ukjent, ukjent, Clarense Haugedal, Karin Lunde g. Lande, Gåseland?, Bjørg Rømteland g. Haugen, Anne Torhild Danielsen g. Bergli, Bentsen? g. Våge? (med trekkspill), Mia Berntsen, Kjell Olav Thorsland, Kåre Flesjå, Ingebjørg Thorsland?, Britt Øyslebø g. Knutsen Hegeland?, ukjent.Emneord: 16 personerEmneord: gitarEmneord: pianoEmneord: korEmneord: musikkEmneord: trekkspill Fotonummer: LIB-5486Motiv: Spangereid kirkeEmneord: kirke Fotonummer: LIB-5487Motiv: Anna Homme som ung?Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-5488Motiv: Sistedagsstempel for Spilling / Spilding postkontorBeskrivelse: Postnummer 4523 SPILDING. Sistedagsstempelet ved nedlegginga av posthuset på Spilling, 29. September 1973. Agnes Spilling hadde drevet posthuset siden 1940. Emneord: postEmneord: stempel Fotonummer: LIB-5489Motiv: Avisutklipp: P. P. Spilling 70 år lørdagEmneord: avisutklipp Fotonummer: LIB-5490Motiv: Avisutklipp: Spilling post rasjonaliseres bortBeskrivelse: Agnes Spilling på trappa ved posthuset på Spilling, der det fredag var siste dag det ble tatt mot post utenfra. Om en måned skal kontoret stenges helt.Emneord: avisutklipp Fotonummer: LIB-5491Motiv: Stange meieriskoleBeskrivelse: Stange meieriskole 1893-94. Bakerst til venstre ser vi Marie som kom som meierske til Spilling og ble gift med O. A. Spilling. Fotonummer: LIB-5492Motiv: Mandal Fotonummer: LIB-5493Motiv: O. A. SpillingEmneord: 01 person


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 - 65 - 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.