Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-5204Motiv: Spilling Fotonummer: LIB-5205Motiv: Spilling Fotonummer: LIB-5206Motiv: Spilling Fotonummer: LIB-5207Motiv: Steinsetting på Spilling Fotonummer: LIB-5208Motiv: Steinsetting på Spilling Fotonummer: LIB-5209Motiv: Steinsetting på Spilling Fotonummer: LIB-5210Motiv: Starten på rivefabrikkenBeskrivelse: Slike kamrekker samt sagblad var blant det første Askild O. Spilling produserte i smia si på Spilling. Produksjonen av disse ledet videre til oppstarten av rivefabrikken. Fotonummer: LIB-5211Motiv: SagbladBeskrivelse: Sagblad produsert av Askild Spilling. Fotonummer: LIB-5212Motiv: Lenkene som Ole Høyland haddeBeskrivelse: Fotlenke og håndleke som Ole Høyland ble ført i arresten med. Fotonummer: LIB-5213Motiv: Saga Fotonummer: LIB-5214Motiv: Sagblad Fotonummer: LIB-5215Motiv: Rester etter sagaBeskrivelse: Fallsylinderen som sørget for et visst trykk på vannet som drev sagbruket og rivefabrikken. Fotonummer: LIB-5216Motiv: TelefonenBeskrivelse: Det gamle telefonapparatet som ble benyttet som talestasjon på Spilling. Fotonummer: LIB-5217Motiv: Lenkene som Ole Høyland satt i Fotonummer: LIB-5218Motiv: Naturreservat skiltBeskrivelse: Tavle som forteller om det verneverdige området vest for Gaupedal. Fotonummer: LIB-5219Motiv: Forside til Norske GaardsnavneBeskrivelse: Fra Norske Gaardnavne av O. Rygh. Professor Rygh besøkte bygda i 1878 for å samle inn verdifull kunnskap om opphavet til våre gårdsnavn. Fotonummer: LIB-5220Motiv: Forklaring til gårdsnavnet Spilling Fotonummer: LIB-5221Motiv: Konfirmanter i Spangereid 1944Beskrivelse: 1. rekke fra venstre: Ella Fjeldskår, Ariln Jåsund, Gladys Hansen (Svennevik), Bjørg Nilsen (Høllen), Helga Jørgensen (Syrdal), Olga Johanson (Jørgenstad), Borgny Presthus, Grethe Aas (Njerve) og Borgny Berntsen (Njerve).2. rekke: Morten Flatebø (Lillehavn), Einar Knutsen (Svennevik), Godvin Ousland (prest), Kåre Øvland (hjelpeprest), Solveig Hansen (Åvik), Lillian Ånensen (Åvik), Gerd Carlsen (Svinør), Alfhild Pedersen (Jørgenstad) og Alfrida Skår (Høllen).3. rekke: Roald Gabrielsen (Fjeldskår), Bjørg Flatebø (Lillehavn), Kristen Kristensen (Svennevik), Walter Pedersen (Goksem) og William Olsen (Åvik). Emneord: konfirmasjon Fotonummer: LIB-5222Motiv: Våge skole 1915Beskrivelse: 1. rekke fra venstre: Gudmund Karstensen, Abraham (Wåge) Abrahamsen, Karl Syrdal og Harald Hansen.2. rekke: Nora Nilsen, Aasta Sørensen, Nikola Fredriksen, ukjent, Anny Pedersen, Ragna Nilsen og Claudine Karstensen.3. rekke: Konrad Abrahamsen, ukjent, Frank Pedersen, ukjent, ? Høksås, Torvald Robertsen (Goksem), J. O. Homme (lærer).Emneord: skolebildeEmneord: 18 personer Fotonummer: LIB-5223Motiv: Spangereid skole 1924Beskrivelse: 1.rekke fra v.: Tom Lunde. Kristian l.unde ; Tobias Stokke ; Rolf Rasmussen ; Odd Njerve ; Teddy Midtbø ; Asbjørn Nilsen ; Anton Njerve. 2.rekke : Tom Gabrielsen ; Bjarne P. Njerve ; Toralf Blørstad ; Johannes Haugen ; Arthur Jakobsen ; Oskar Mydland ; Olav Rasmussen ; Odd Nilsen ; Håkon Stokke. 3.rekke: Randi Rasmussen ; Edvarda Midtbø ; Olinda Tønnessen ; Olga Gahre : Hanna lmsøy ; Halvard Heggland (lærer) ; Birgit Grønsfjord ; Marie Imsøy ; Jenny Njerve ;Astrid Njerve. 4.rekke: Olga Midtbø ; Kamilla Nilsen ; Emma Midtbø ; Alma Gahre ; Anny L. Njerve ;Solveig Heggland ; Klara Stokke ; Bella Stokke ; Tora Stokke ; Gudrun Blørstad ; Ester Lunde. 5.rekke: Magne Njerve ; Hjalmar Njerve : Alf Gahre ; Edvin L.Njerve ; Arnhold L.Njerve ; John Nilsen ; Bjarne Gabrielsen  : Elias Lunde. 6.rekke: John Stokke ; Arne E. Njerve ; Stanley Gahre ; Arne Slokke ; Leif Njerve : Reidar Njerve : Tønnes Heggland.Emneord: skolebildeEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-5224Motiv: Båtly ca. 1910Beskrivelse: Tatt fra dekket på 'Lindesnes' eller 'Lyngdal' Veien full av gatestein. Emneord: bryggeEmneord: båt Fotonummer: LIB-5225Motiv: Olav Njerve taler ved avdukingen av minnestøtta i 1949Emneord: kirkeEmneord: flagg Fotonummer: LIB-5226Motiv: Spangereid august 1953Beskrivelse: 9689 SpangereidEmneord: flyfoto Fotonummer: LIB-5227Motiv: Høllen, Spangereid midt på 1930-tallet Fotonummer: LIB-5228Motiv: Presthus-leet 1921Beskrivelse: Bendik Gahre i kjerraEmneord: kirkeEmneord: vei Fotonummer: LIB-5229Motiv: Høllen og Njerve sett fra Varbakken midt i 1930-åreneBeskrivelse: Enerett Salvesen Fotonummer: LIB-5230Motiv: Njervesanden midt i 1930-åreneEmneord: bilEmneord: fjordEmneord: strand Fotonummer: LIB-5231Motiv: Spangereid skole 1939Beskrivelse: l.rekke fra v : Kenneth Andersen : Ørnulf Nilsen, Tormod Rasmussen, Villy Syvertsen : Edith Lunde : Bjørg Nilsen : Thelma Berntsen, Ragnhild Stokke, Borgny Presthus, Grethe Aas, Haldis Karlson, Anna Fardal; Borgny Berntsen, Mary Syvertsen og Trine Heggland2.rekke: Halvard Heggland (lærer), Leif Sørensen, Bjarne Gahre, Toralf Jakobsen, Siss Rasmussen, Mauriel Aas, Alice Tennessen,  Signe Sørensen, Torhild Gahre, Edith Lervik, Frode Karlson og Arnhild Tennessen.3.rekke: Jakob Lunde, John Gabrielsen, Trygve Midtbø, Åge Nilsen, Torleif Schou, Tom Presthus, Arnold Gahre, Arnt Lunde, Olav Aas. Avbildet i 'Båndet' november 1989. Emneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5232Motiv: Spangereid fotballag 1935Beskrivelse: Bildet er tatt i Søgne. 1. rekke fra venstre: Tom Blørstad, Olav Gulli og Helge Nilsen. 2. rekke: Arnfin Olsen, ukjent og John Nilsen. 3. rekke: Asbjørn Nilsen, ukjent, Egil FJeld, Alf Rasmussen og Alf Smith. Emneord: idrettEmneord: fotball Fotonummer: LIB-5233Motiv: Spangereid skole 1953Beskrivelse: (Siste skoledag i den gamle skolen.) Foran tre som ikke var elever denne dagen: Liv Kari Njerve, Ellen Knudsen og Reiodun Gabrielsen,   (klassetrinnet står i parantes.) l.rekke fra v.: Turid Johannessen (4), Bjerg Johannessen (7), Olga Fredriksen (7), Anne Marie Gahre (7), Reidun Hansen (7), Norhild Ramsland (6), Lillian Levas (6);Reidun Knudsen (7). 2.rekke: Pelter Age Gahre (5), Morris Jakobsen (5), Reidar Bentsen (4), John Butveit(6), Ivar Njerve (5), Erling Lunde (4), Arvid Karlsen (5) Bakerst: Sverre Andreassen (4), Jakob Stokke(6), Bjarn Gabrielsen (7), Lærer Trygve Stokke. Fotonummer: LIB-5234Motiv: Spangereid håndballagt 1949Beskrivelse: 1. rekke: Thelma Berntsen, Alfrida Nilsen og Grethe Aas. 2. rekke: Edith Syvertsen, Elsa Karlson, Haldis Karlson, Sonja Nilsen og Aud Nilsen. Emneord: idrettEmneord: håndball Fotonummer: LIB-5235Motiv: Tideman Remes første rutebil fra slutten av 1920-åreneBeskrivelse: I baksetet fra v.: Bertha Solås, Ruth Gahre, Ola Olsen (Njerve). Foran: Olga Gahre, ukjent og Arne Gabrielsen. Reg.nr: K-912. Emneord: bilEmneord: 06 personer Fotonummer: LIB-5236Motiv: Misjonsforening først i 1930-åreneBeskrivelse: Foran: Marie Stokke (Lohne). 1. rekke fra venstre: Ragnhild Gahre, Thora U. Gahre, Marie Mikkelsen (Njerve), Jenny Rasmussen (Stokke). 2. rekke: Cea Tørressen (Høllen), Amalie Karine Njerve, Dina Blørstad (Stokke) og Bine Ånensen (Høllen). 3. rekke: Tomine Olsen, Kristine (Stina) Pedersen (Høllen), Lise Våland (Njerve), Amalie Tobiassen (Høllen), Gunhild Sørensen (Høllen), Rakel Njerve. Bakerst: Andrea Olsen (Njerve), Marie Olsen (Njerve) og Helene A. Stokke. Emneord: 18 personerEmneord: forening Fotonummer: LIB-5237Motiv: Spangereid 1901Emneord: landskapEmneord: kirke Fotonummer: LIB-5238Motiv: Goksem skole 1915Beskrivelse: 1.rekke fra v.: Simon Andersen, Ludvig Hansen, Einar Andersen, Reidar Andersen.2.rekke: Alfrida Gabrielsen, Bertee Abrahamsen, Edvarda Svendsen Otilie Pedersen, Agnes Gabrielsen, Alfrida Sommundsen, Sigfrid Sommundsen, Teodora Gabrielsen, Anders Andersen, Robert Robertsen.3.rekke: Nils Landås, Marlene Robertsen, Sofie Gabrielsen, Helga Landås, Klara Hansen, Olga Serensen, J.O. Homme (lærer) 4.rekke: Erling Svendsen , Gerhard Willumsen, Torvald Robertsen, Arne Abrahamsen, Peder Hansen, Gabriel Gabrielsen. Fotonummer: LIB-5239Motiv: Sildoljefabrikken i Finnøysundet 1930Emneord: bryggeEmneord: båtEmneord: industri Fotonummer: LIB-5240Motiv: Høllen sett fra KlovnehaugenBeskrivelse: Begynnelsen av 1930-åreneEmneord: landskapEmneord: kirke Fotonummer: LIB-5241Motiv: Mai 1945. Ni russere blir begravd ved Spangereid kirkeEmneord: kirkeEmneord: begravelse Fotonummer: LIB-5242Motiv: I notsjekta en gang i 1930-årene.Beskrivelse: Foran Gabriel Larsen (i Hola) og bak Peder Syvertsen, Høllen. Emneord: båtEmneord: garn Fotonummer: LIB-5243Motiv: Karl Lundes notlag 1919Beskrivelse: Sittende fra venstre: Torbjørn Gabrielsen og Marius Stokke. Bak: ukjent, Martin Lunde, Gabriel Lunde, Karl Lunde, Tobias Theodorsen og Jørgen Lunde. Fotonummer: LIB-5244Motiv: Høllen ca. 1915Emneord: landskap Fotonummer: LIB-5245Motiv: Lindesnes fyr før 1915 Fotonummer: LIB-5246Motiv: På vei fra Gahre (ved Leideleet) til HøllenEmneord: veiEmneord: landskap Fotonummer: LIB-5247Motiv: Gahre i 1930-årene Fotonummer: LIB-5249Motiv: Spangereid skole 1901Beskrivelse: 1.rekke fra v.: Alma Karlotte Jakobsen, Hellen, Alvilde Johansen, Trones, Alma Terressen, Hellen, Lavine Ariansen, Presthus, Bendik Tharaldsen, Gahre, Hageman Salvesen, Høllen, Trygve Blørstad, Stokke, Ukj.2.rekke : Sigrid Teodora Johannessen, Høllen, Agnes Olsen, Høllen, Elisabeth Olsen, Høllen, Ulril Ulriksen, Gahre, Aleksander A. Presthus, Peder Rasmussen, Høllen .3.rekke : Teodora Marie Thorsen, Presthus, Teodora Taraldsen, Gahre, Petra Gulovna Pedersen, Høllen, Ukj., Johannes Schou, Hellen, Sigvald Salvesen, Høllen, Ukj., Jens Blørstad (lærer)4.rekke: Margrete Emilie Thorsen, Presthus, Ukj., Adeleide Knudsen, Grønsfjord, Gunda Gabrielsen, Høllen, Lui Pettersen, Njerve, Ukj., Tom Tharaldsen,Gahre; Ukj.Emneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5251Motiv: Reme skole 1919.Beskrivelse: 1.rekke fra v.: Adolf Eliassen ; Sverre Samuelsen ; Theodor Jakobsen ; Arne Eliassen ; Karl A. Reme ; Lars A. Reme ; Olav Remesvik.2.rekke: Teresie A. Reme ; Ester Johannessen ; Alvilda Christensen ; Gerda A. Reme ; Agate Samuelsen ; Sally Jakobsen ; Birgit A. Reme.3.rekke: Klara Eliassen ; Margit Remesvik ; Liv Larsen ; lærer Vidringstad ; Mabel Christensen ; Klara Krislensen ; Marie A. Reme.4.rekke: Kristen Christensen ; Norman Ånensen ; Einar Johannessen ; Johannes Johannessen ; Olav Anensen ; Torbjern Ånensen ; Emil Johannessen.Emneord: skolebilde Fotonummer: LIB-5252Motiv: Brev fra Spilling skrevet av Peder Claussøn Friis Fotonummer: LIB-5253Motiv: Brev fra Spilling skrevet av Peder Claussøn FriisBeskrivelse: Grensegang mellom to krongods, Spilling og Heddan datert 1584. Ført i penn av Peder Clausson Friis, prost i Undal prestegjeld. Fotonummer: LIB-5254Motiv: Beate Osestad og Anne Marie Berntsen utenfor Osestad bakeriEmneord: 02 personerEmneord: barnEmneord: sykkel Fotonummer: LIB-5255Motiv: Egil Osestad, Olav Larsen (onkel til guttene) og Lloyd OsestadEmneord: 03 personer Fotonummer: LIB-5256Motiv: Egil? Osestad utenfor Osestad bakeriEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-5257Motiv: I hagen bak Osestad bakeriBeskrivelse: Fra venstre: Lloyd Osestad (sittende), Edvarda Osestad, Kristen Osestad, Ole Osestad (far til Kristen), ukjent, Pauline Larsen og Eleonora (svigerinne av Edvarda).Emneord: 07 personer Fotonummer: LIB-5258Motiv: Kristen Osestad foran ovnen i sitt bakeriBeskrivelse: Bygget til Osestad Bakeri stod ferdig i 1951, mens denne ovnen var ferdig 1952. Bakeriet ble drevet av Kristen fram til 1962 da en annen leide det i to år. Fra 1964 drev Kristens sønner bakeriet helt fram til ca. 2002. Emneord: 01 personEmneord: bakerEmneord: ovn Fotonummer: LIB-5259Motiv: Osestad Bakeri Fotonummer: LIB-5260Motiv: Tekst etter Todne SpillingBeskrivelse: Fra boka: Laurits Nilsens Skrifter i Samling. Fotonummer: LIB-5261Motiv: Annonser til Spilling-bokaBeskrivelse: Annonser fra 20- og 30-årene. Så vel annonseprisene som tekstene forteller historie. Som leser har du kanskje problemer med ordet FAL. Det er et godt norsk ord, og betyr ganske enkelt ledig.


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 - 61 - 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.