Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-3034Motiv: Tre personer jobber med å få inn høyet. Hest med lass i bakgrunnen. UkjentEmneord: 03 personerEmneord: ukjentEmneord: JordbrukEmneord: Hest Fotonummer: LIB-3037Motiv: Tur til Hagla (Haglesheia). Goksem krets. Beskrivelse: 1. rekke fra høyre: Gustav Naglestad, Arne Goksem, Willy Skarstad, Theodora Holmesland, Nanny Holmesland, Tonning Sletten, Lars Goksem, Peder Holmesland,  Torgny Holmesland, Gabriel Holmesland. 2. rekke stående fra høyre: Johanna Holmesland, Gustav Larsen, Øyvind Ude, Alf Solås, Thorvald Holmesland, Lars Holmesland, Margot Grimestad, Leif Norum, Emma Larsen, og Torkell Norum.Emneord: TurEmneord: 19 personer Fotonummer: LIB-3038Motiv: Utenfor Kaffistova på Vigeland der bussruta stoppetBeskrivelse: Fra v.: Ella Braadland, ukjent, Einar Tønnesens kone og datter, Hanna Th. Braadland.Emneord: 05 personerEmneord: butikkEmneord: transport Fotonummer: LIB-3039Motiv: Seks personer jobber med hesjing. Beskrivelse: Bildet er uklart. Emneord: JordbrukEmneord: 06 personerEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3041Motiv: Åse Tomine Gammelsen sin 100-års dag.Beskrivelse: F. fra v. Regine Gammelsen g. Stedjedal, F fra H Åse Tomine Gammelsen, 100 års dag - 101 og 7 mnd - Anette - BertineEmneord: 04 personer Fotonummer: LIB-3042Motiv: På rotur. Ukjente. En dame og fire barn. Emneord: 05 personerEmneord: ukjentEmneord: båt Fotonummer: LIB-3043Motiv: Rasmus Strømme (1877-1957), og sønnene Ragnar Strømme (1922-1995) og Arne Strømme f. 1929Beskrivelse: Bildet er tatt på 'Sandan' i Snik. Kanskje tatt kort etter St.Hans-feiringen, det er brent et litt stort bål i bakgrunnen.Emneord: 03 personer Fotonummer: LIB-3044Motiv: O. N. VigelandEmneord: 01 personEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3045Motiv: Musikklaget på Melhus ca 1920Beskrivelse: 1. rekke fra venstre: Mina Ertzeid Mygland, Agnes Foss Skofteland, Gurine Foss Kleven, Gustava Ertzeid Foss, Selma Nilsen Egedal, Nelly Foss. 2. rekke fra venstre: Ludvig Skofteland, Tobias Kleven, Torkel Haga, Gabriel Foss, Ida Foss Skofteland, Edvarda Egedal, Anna Foss, Tomally Birkestøl Roland, Gustava Egedal. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: ForeningEmneord: GitarEmneord: 15 personer Fotonummer: LIB-3046Motiv: Familien Reiersen på VigelandEmneord: 07 personerEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3047Motiv: Ragnar Strømme, Peder Nilsen, Arne Strømme og Rasmus Strømme. Beskrivelse: Se også LIB-0522Emneord: 05 personer Fotonummer: LIB-3048Motiv: Tarald Homme ved rattet, Ganril?? bror til Trine og ElisaEmneord: 02 personerEmneord: bil Fotonummer: LIB-3049Motiv: RødbergBeskrivelse: Huset som sto på garden til John Simonsen Rødberg før. Huset er borte nå. Emneord: Hus Fotonummer: LIB-3050Motiv: Nylund ca. 1915. Ukjente personer.Emneord: 14 personerEmneord: UkjentEmneord: HestEmneord: Sykkel Fotonummer: LIB-3051Motiv: Hest og vogn Emneord: 06 personerEmneord: UkjentEmneord: Hest Fotonummer: LIB-3052Motiv: 24 ungdommer og noen barn med en del sykler. Bildet tatt på fabrikk/sag-område. Beskrivelse: Postet 12. mai 1912. Sendt til Selma Nilsen, New York, Amerika. Skrevet på Skofteland 11. april 1912. Fra Nils Nilsen Skofteland.Emneord: 24 personerEmneord: sykkelEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3053Motiv: De tre mennene var de som bygde Trædal kraftstasjon 1909Beskrivelse: Ukjente. Fire damer og tre menn på trappen til et hus. Fint kledd.Emneord: 07 personerEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3054Motiv: Bondekvinnelaget på Stensland skole mai 1966Beskrivelse: 1. rekke fra venstre: Sofie Risdal, Maija Eriksen, Amalie Skofteland, Marie Fardal. 2. rekke: Randi Sletten, Jesine Stensland, Agnes Norum, Sonja Haga, Magda Torland og Jesine Smith. 3. rekke: Sally Bjørnstad, Oddveig Grisledal. 4. rekke: Amanda Stensland, Rakel Nygaard, Olava Fardal, Grete Norum, Anna Erland, Nikola Vallemoen, Hanna Braadland, Anna Trædal. Emneord: 20 personer Fotonummer: LIB-3055Motiv: Ukjente i Snik etter ca. 1950Beskrivelse: De sitter i Andreas Mørkesdal sin båt. Emneord: 02 personerEmneord: båt Fotonummer: LIB-3056Motiv: Asbjørn Foss (1915-1999)Emneord: 01 personEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3057Motiv: Hjalmar Bjørnstad og frue Sally BjørnstadBeskrivelse: Hjalmar var ansatt som forpakter ved Valle prestegård. De bodde i forpakterboligen, huset bak Prestegården. Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-3058Motiv: Jostein TyvoldBeskrivelse: Var herredsagronom i Sør-AudnedalEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-3059Motiv: Interiørbilde fra Melhus stolfabrikk før brandenBeskrivelse: Melhus trevarefabrik (stolfabrikken) 1920. Fabrikken startet opp i 1898 og var en god arbeidsplass for 20-30 mann fram til 1923 da bygningen brant ned. Her var det moderne dreiemaskiner og stor produksjon av pinnestoler, gyngestoler, små og store bruksmøbler av ulik slag. På bildet her ser vi som nr. 2 fra høyre i forgrunnen, disponent i mange år, Gunnar O. Roland. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: ArbeidEmneord: IndustriEmneord: FabrikkEmneord: 10 personerPersoner: Rolf Kr. Danielsen (1915-1998) (Tidligere eier) Fotonummer: LIB-3060Motiv: En gruppe mennesker og en buss.Beskrivelse: På bussen står EIken - Lyngdal - Farsund.Emneord: 25 personer (ca) Fotonummer: LIB-3062Motiv: Kvås 1939. Ukjent gruppe.Beskrivelse: K-5608 er registreringsnummer på bilen/bussen. K-5608 er en Ford V-8 1937.  Vennlig hilsen  Ivar E. StavEmneord: 10 personerEmneord: BilEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3063Motiv: Vinterdag i (Buhølen??). UkjentEmneord: UkjentEmneord: Bil Fotonummer: LIB-3064Motiv: Vinterbilde fra Sandnes ved Lehnesfjorden.Beskrivelse: Barn på slede, og to barn med ski. Fra Sandnes ved Lehnesfjorden.Emneord: SledeEmneord: SkiEmneord: 06 personerEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3065Motiv: TingtunEmneord: Hus Fotonummer: LIB-3066Motiv: Sjølingstad og Romedal kvinneforening.Beskrivelse: Sittende fra venstre: Olivia Sjølingstad, Anette Madsen, Kathrine Erland, Brigitte Johannessen, Betzy Skyllingstad. Stående fra venstre: Marie Skår, Josefine Hoven, Regine Nilsen, Ane Romedal, Sofie Sørensen, Emma Madsen, Adeline Gabrielsen, Tina Nilsen. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: ForeningEmneord: TrappEmneord: 13 personer Fotonummer: LIB-3067Motiv: Stensland barneforeningBeskrivelse: Bakerste rekke: Bertha Fardal, Katrine Vigeland, Nathalie Stensland, Petra Tjersland, Dorte Stensland, Martine Stedjedal, Amalie Fardal, Ella Stensland, %Tomine% Aagot? Fardal.Fremste rekke:Karen Udland, Ågot Fardal, Bolette Rømteland, Gurine Fardal og Amalie Stensland.Emneord: 14 personerEmneord: trappEmneord: forening Fotonummer: LIB-3068Motiv: Sjølingstad & Romedal KvinneforeningBeskrivelse: Annen vinkel på bilde LIB-3066. Se også LIB-0107. Sittende fra venstre: Olivia Sjølingstad, Anette Madsen, Katrine Erland, Birgitte Johannessen, Betzy Skyllingstad. Stående: Josefine Hoven, Marie Skår, Regine Nilsen, Ane Romedal, Sofie Sørensen, Emma Madsen, Adeline Gabrielsen og Tina Nilsen. Emneord: ForeningEmneord: 13 personerEmneord: TrappPersoner: Nathalia Aas (Natalia Ås/Natalie Aas) (-1954) (Fotograf) Fotonummer: LIB-3069Motiv: Vi ser Fyrstikkfabrikken/Garveriet øverst til høyre. Bildet er fra VigelandEmneord: 03 personerEmneord: SauEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3070Motiv: To barn og et lamBeskrivelse: Bildet tatt der E-39 går nå. Plassen der 'slottet' står i bakgrunnen. Emneord: To personerEmneord: SauEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3071Motiv: På kjøretur ca. 1923-24Beskrivelse: Adolf Kragstam... fører i første bil. Adolf Stensland den andre bil ca. 1923-24. Johan Evenstad hadde just fått sertifikat. Alvig Nylund i midten på den bakerste?? bilEmneord: BilEmneord: 18 personer (ca)Emneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3074Motiv: Buhølen. Beskrivelse: På baksiden av foto står navnet Josefine Lohne. Her var butikk?Her var også syforretning i venstre del av dette huset. Gunhild Grisledal drev denne. Emneord: Hus Fotonummer: LIB-3076Motiv: Bensinstasjonen på VigelandEmneord: Handel Fotonummer: LIB-3077Motiv: Bensinstasjonen på VigelandEmneord: Handel Fotonummer: LIB-3078Motiv: Portrett av Natalie AasBeskrivelse: Hun var fotograf på Vigeland. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-3080Motiv: Utenfor Stenslands butikkBeskrivelse: Reinhart Stensland til venstre, de to andre ukjent.Emneord: 03 personerEmneord: ButikkEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3081Motiv: Vest-Agder fylkeshusmorskole VallemoenBeskrivelse: Mange personer innenfor gjerdet, seks personer på veien foran.Emneord: HusEmneord: SkoleEmneord: 15 personerEmneord: Ukjent Fotonummer: LIB-3082Motiv: Oskar Brådland på bensinstasjonen på VigelandBeskrivelse: Den første bensinstasjonen på Vigeland ble etablert i 1923 av Peder Braadland som også hadde butikk i lokalene som vi ser her. Oskar Braadland helt til høyre (sønn av Peder), passer på at tankbilsjåføren leverer riktig mengde bensin. Personen til venstre er trolig Peder Braadland, mens de andre er ukjent. K-862 var en GMC tankbil registrert på Østlandske Petroleumskompani, Kristiansand. iflg. Norges Bilbok 1935. 1927-29-modell, iflg. Tad Burness: American Truck Spotter´s Guide 1920-1970. (Det må være samme bilen og  samme anledning som LIB-3085).Emneord: BilEmneord: Handel Fotonummer: LIB-3083Motiv: Vinterbilde fra bensinstasjonen på VigelandEmneord: Snø Fotonummer: LIB-3084Motiv: Bensinstasjonen på Vigeland 1928Emneord: Handel Fotonummer: LIB-3085Motiv: Vigelands første bensinstasjon. Eier: Oskar Braadland.Beskrivelse: Oskar Braadland står i bakgrunnen sammen med sin far Peder Braadland og påser at tankbilen leverer det bestilte kvantum. Bilens registreringsnummer: K-862. K-862 var en GMC tankbil registrert på Østlandske Petroleumskompani iflg. Norsk Norges Bilbok 1935.1927-29-modell, iflg. Tad Burness: American Truck Spotter´s Guide 1920-1970. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter. Se også LIB-3082.Emneord: BilEmneord: HandelEmneord: 04 personer Fotonummer: LIB-3086Motiv: Oskar Braadland på bensinstasjonenBeskrivelse: Bilen er en 1935 Ford V-8.Emneord: BilEmneord: HandelEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-3087Motiv: Bensinstasjonen på VigelandEmneord: SnøEmneord: Handel Fotonummer: LIB-3088Motiv: Bensinstasjonen på VigelandEmneord: handel Fotonummer: LIB-3089Motiv: Ukjent - trolig meierietEmneord: 07 personerEmneord: UkjentEmneord: SykkelEmneord: Hest Fotonummer: LIB-3090Motiv: Bilde fra Hovan på Rødberg 1928Beskrivelse: Personene her er alle fra Rødberg og skal på tur til Lista. Mens de venter på bussen (Johan Evenstad) ble dette bildet tatt i 1928.Bjarne Storm med Olga (Øydne?) Eriksen på fanget, Andreas Simonsen ('Andreas i Svingen') og Pauline Eriksen. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 04 personerEmneord: HusPersoner: Nathalia Aas (Natalia Ås/Natalie Aas) (-1954) (Fotograf) Fotonummer: LIB-3091Motiv: Arbeidere ved Tredal Hjulfabrikk 1954Beskrivelse: Her midt i skraphaugen av aluminiumsdeler vesentlig fra flyvrak, men også annet oppkapp, finner vi denne riktig så fornøyelige gjengen: f.v.: Sverre Salvesen, Torleif Rømteland, Trygve O. Støle, Einar Rolfsen, Alf Moland, Kristian Vallehei, Arne Frostestad. Fotografen her var Oddvar Haugdal som også var arbeider her. Aluminiumskappet ble smeltet og gjenbrukt til støping av felger til bl.a. landbrukshjul og vevbommer, som det var stor leveranse av her ved Tredal Hjulfabrikk gjennom mange år. I senere tid er bedriften kjent for produksjon av båt- og varetilhengere. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: 07 personer Fotonummer: LIB-3092Motiv: Ukjente personer foran høyEmneord: 05 personerEmneord: ukjentEmneord: sykkel Fotonummer: LIB-3094Motiv: Kornhøsting på Voddan i Osestadstrand 1932Beskrivelse: Det er høst i Osestadstrand 1932 (eller 1938?) og kornet skal skjæres, bindes og tørkes. Legg merke til seilet som er festet pa ljåorvet. Det samler kornstråene til en passe mengde som da ble buntet slik damene her viser. Deretter ble kornnekene stauret - tredd på en staur for tørking. Personene er fra høyre; Tom og Jesine Stensland med datteren Julie til venstre. Bildet er utstilt på Valleheimen/Lindesnes omsorgssenter.Emneord: JordbrukEmneord: 03 personer Fotonummer: LIB-3095Motiv: Vigelandsbrua 17. mai Beskrivelse: Ukjent år. Bilens registreringsnummer: K-5360. Bildet må være tatt før 1950, da uthuset til høyre rett ved brua ble revet mot slutten av 40-tallet. Emneord: Mange personerEmneord: Bru Fotonummer: LIB-3096Motiv: 21. juli 1940. UkjentBeskrivelse: Ser ut til å være en soldat midt på bildet.Emneord: SoldatEmneord: UniformEmneord: 03 personerEmneord: våpen Fotonummer: LIB-3097Motiv: Vigelandsbroa under byggingEmneord: bruEmneord: mange personerEmneord: arbeidEmneord: ukjent Fotonummer: LIB-3098Motiv: Hus ukjentEmneord: ukjentEmneord: hus


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 24 - 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.