Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-2919Motiv: SkolebildeBeskrivelse: Nyplass? Lærer Eielsen. Emneord: skolebildeEmneord: 26 personer Fotonummer: LIB-2920Motiv: Vigeland og Nyplass Skoler på Kristiansandstur ca. 1926Beskrivelse: 1. rekke: Gerhard Håland, Lilly Trædal, Edith Heimdal, Evald Kilman?, __ Hans Stensland. 2. rekke: ? ? Bent Ormestad, Anna Roland, Gabriel Lehne, Astrid Johannesen, ? ?. 3. rekke: ?, Sigrid Klev, ?, Ruth Udland, ?, Ella Heimdal, ?, ?, Benny Tredal. 4. rekke: Asbjørn Vigeland, Esther Knudsen, Håkon Roland, Marie Kragstadmoen, Adolf Udland, ?, Erling Evenstad, ? og Peder Gjertsen. 5. rekke (?): Marie Johannesen, Tomas Vigeland, Ådne Ormestad, Oskar Homme, Ruth Knudsen, ?, Harald Evenstad, Bjarne Tredal, Ella Vigeland, ?, Edvard Udland, ?, Robert Håland, B (L?) Klev, ?, Godvin Knudsen, Arne Evenstad, ?. Opplysninger fra Adolf Udland. Emneord: skolebildeEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-2921Motiv: UkjenteEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2922Motiv: Bod i Lillehamn tilhørende Jonni GabrielsenBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 709: GABRIELSEN, JONNI, Fiskeforretning. Lindesnes. Tlf. 11, Fjeldskaar central. Telgr.adr.: «Jonni», Mandal.Firmaets virksomhet omfatter tilvirkning  av  klippfisk  samt  saltning  av storsild, vårsild og fetsild. Firmaet har et sildesalteri med landsvågen, elektrisk tørkeri for klippfisk med boder i Lillehamn. Under sesongen leies dessuten saltener forskjellige steder langs kysten. Likeledes disponeres fiske- og fisketransportbåter. Firmaet driver også hermetikkfabrikk, eksport av klippfisk, laks, hummer, sild og makrell.Emneord: havnEmneord: bryggeEmneord: båt Fotonummer: LIB-2923Motiv: Bod i Reimslandsvåg tilhørende Jonni GabrielsenBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 709.Emneord: brygge Fotonummer: LIB-2924Motiv: Kjøpmann Jonni GabrielsenBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 710.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2925Motiv: Elias Lunde, sagbrukBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 710. Fotonummer: LIB-2926Motiv: Johs. SchouBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 711: SCHOU, JOHS. Landhandel, kommisjon, Høllen. Tlf.  1121.Forretningen ble startet i 1901 av Thv. Schou som bakeriforretning. I 1908 gikk den over til å innbefatte kolonial, og slik ble den drevet til 1926. Forretningen ble da overtatt av hans sønn Johs. Schou. Nåværende eier er Sanna Schou. I 1931 ble det bygd nytt forretningslokale, og forretningen ble utvidet til også å innbefatte manufaktur, kortevarer og kommisjonsforretning.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2927Motiv: Bestyrer Bj. NjerveBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 711: SPANGEREID HANDELSLAG, Spangereid. Tlf. 15.Forretningen ble startet i 1919 av interesserte i bygda. Første styre besto av formann Gustav Gladsad, Oscar Trolleseid, A. Rasmussen, Adolf Jørgenstad, Em. J. Reme, Sy-vert Abrahamsen, G. Lindeland, August E, Fjeldskår og August Knudsen. Fra 1928 harBj.  Njerve  værthandelslagets bestyrer. Virksomheten omfatter ass. landhandel med omsetning av all slags jordbruksprodukter, radio og bensinstasjon. Firmaet har eget bakeri for framstilling av all slags bakverk. Firmaet drives i egen eiendom.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2928Motiv: Spangereid HandelslagBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 711: SPANGEREID HANDELSLAG, Spangereid. Tlf. 15.Forretningen ble startet i 1919 av interesserte i bygda. Første styre besto av formann Gustav Gladsad, Oscar Trolleseid, A. Rasmussen, Adolf Jørgenstad, Em. J. Reme, Sy-vert Abrahamsen, G. Lindeland, August E, Fjeldskår og August Knudsen. Fra 1928 harBj.  Njerve  værthandelslagets bestyrer. Virksomheten omfatter ass. landhandel med omsetning av all slags jordbruksprodukter, radio og bensinstasjon. Firmaet har eget bakeri for framstilling av all slags bakverk. Firmaet drives i egen eiendom. Fotonummer: LIB-2929Motiv: Johan Salvesen HægbostadBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 747: HÆGBOSTAD, JOHAN SALVESEN,Landhandel,Spilling p. o. Tlf. Spilling.Forretningen blestartet i  1875 av ..................................   *.....Simon Sonesen' Hægbostad. I 1880 ble den overtatt av sønnen Salve Simonsen Hægbostad .Den nåværende innehaver, Johan Salvesen Hægbostad, har drevet forretningen siden 1923. Virksomheten omfatter ass. landhandel.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2930Motiv: O. A. SpillingBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 747: SPILLING, O. A., Rivefabrikk, Spilding pr. Mandal.Fabrikken ble startet i 1904 av nåværende innehaver O. A. Spilling. Virksomheten omfatter fabrikasjon av alminnelige håndriver av tre, samt løse rivetinner. Den vesentligeomsetning er Vest- og Aust-Agder.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2932Motiv: Stokkes landhandelBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 713: STOKKES LANDHANDEL Spangereid.Forretningen ble startet i 1935 av Margit Stokke, som framleis er innehaver. Virksomheten omfatter omsetning av kolonial- og manufaktur. Forretningen beskjeftiger 2 funksjonærer. Fotonummer: LIB-2933Motiv: Slaktermester Nils AndreassenBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 712: SPANGEREID SLAKTERFORRETNING, Andreassen, Nils, Spangereid pr. Mandal. Tlf.Forretningen ble startet 12/3 1931. Den nåværende innehaver er Nils Andreassen. Virksomheten omfatter innkjøp av slakt og livdyr og omsetning av disse, foruten fabrikasjon av alle slags kjøttvarer, farser, pølser og pålegg. Det mottas også flesk og fisk til salting og røking. Videre drives det innkjøp av alle slags huder og skinn. Varene blir for det meste solgt i forretningen, en dag i uken kjøres det rute med bil til Lindesnes og til Rødberg i Sør-Audnedal. Fotonummer: LIB-2934Motiv: Asbjørn LarsenBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 726: AUDNA KJØTTHANDEL & PØLSEFABRIKK, Buhølen. Tlf. Buhølen 32.Firmaet ble startet 2. mai 1951 av Asbjørn Larsen. Virksomheten omfatter omsetning av alt i kjøtt- og pølse-varer, både en gros og en detalj. Firmaet driver også pølsefabrikk. Bedriften drives i egen nyoppført eiendom og har slakteri, pølsefabrikk, salteri og røkeri. Det er 2 moderne kjøleanlegg. Firmaet beskjeftiger 4 personer og har egen bil. Asbjørn Larsen er medlem av Norges Pølsemaker- og Slakter-jmesferforbund. Innehaveren har drevet i faget i ca. 30 år. Kundekrets er Audnadalen.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2935Motiv: Audna HandelslagBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 726: AUDNA HANDELSLAG, Buhølen.Firmaet startet 1908, og har et medlemstall på 400. Forretningen driver en vel ass. detaljhandel med omsetning av kolonial, manufaktur, skotøy, sten-tøy, kraftfor, gjødning og bygnings-artikler, samt bensin og oljer, og videre omsetning av landbruksvarer. Bedriften har en kapital på seksti tusen med en omsetning på sju hundre tusen. Funksjonærer 6. Bestyrer Ludvig Skofte-land.Emneord: butikkEmneord: handel Fotonummer: LIB-2936Motiv: Audna MeieriBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 727: AUDNA MEIERI, Sør-Audnedal pr. Mandal* Vareadresse Audnedal st.Behandlet melkemengde i 1950 2,8 mill. kg. Lager av 1. kl. meieriprodukter. Spesialitet er Edamerost.Bestyrer Bj. Finstad.Formann P. P. Spilling, Vigmostad. Fotonummer: LIB-2937Motiv: Arbeid utført ved Eriksens StenhuggeriBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 727: ERIKSENS STENHUGGERI, eier Bjarne Eriksen, Vikeland, Sør Audnedal.Bedriften ble startet i 1943. Virksomheten omfatter hugging av gravmonu-menter. Mesteparten av råmaterialene fås fra Larvik.3 mann arbeider i bedriften. Fotonummer: LIB-2938Motiv: Johan Evenstads vulkaniseringsverksted og bilforretningBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 728: EVENSTAD, JOHAN, Vulkaniseringsverksted- og bil-forretning, Vikeland. Tlf. 1121.Firmaet ble startet i 1930 av nåvær-ende innehaver Johan Evenstad. I 1946-47 ble forretningen bygget om helt moderne og tidsmessig. Beliggende like ved hovedvegen til Kristiansand og Flekkefjord. Virksomheten omfatter alt i vulkaniseringsverksted, fabrikk for sykkelhåndtak, bilgummi og rekvisita, bensinstasjon, hjuldekk for landbruksredskaper en gros. Fotonummer: LIB-2939Motiv: Henry GrundlandBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 728: GRUNDLAND, HENRY, Urmaker, Vikeland. Tlf. Vikeland.Firmaet ble startet 4. juli 1951 av nåværende innehaver -Henry Grundland. Virksomheten omfatter urmaker-forretning med omsetning av ur og utføielse av reparasjoner. Henry Grundland har tatt sitt svennebrev i Sverige ved Sveriges Urmaker-forbunds Yrkesskole. Forretningen er beliggende i sentrum avVikeland. Kundekrets er Sør-Audnedal og omliggende distrikter. Fotonummer: LIB-2940Motiv: Alfred Melhus' transportbilerBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 729. MELHUS, ALFRED, Transportforretning, Buhølen. Tlf. 1121.Firmaet ble startet i 1923 av nåværende innehaver Alfred Melhus. Virk-somheten omfatter lastebiltransport, med konsesjonsområde S. Audnedal, Helleren, Halse-Harkmark og Spanger-eid Mandal. Firmaet har fast kjøring for Audna Handelslag. Firmaet disponerer 2 vogner hvorav en er en ny «Fargo», 1947-modell. Det er beskjeftiget 2 personer. Bildet: Registreringsnr. K-5397. Emneord: bil Fotonummer: LIB-2941Motiv: A.S. Sjølingstad UldvarefabrikBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 730: SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK, A.S, Sjølingstad pr.Mandal. Tlf. 1491. Tlgr.adr.: Uldvarefabriken.Den 1. september 1894 begynte A/S Sjølingstad Uldvarefabrik sin virksomhet   med   selskapets  grunnlegger,August Hoven, som disponent. Året 1910 trakk disponent August Hoven seg tilbake fra ledelsen på grunn av sykdom, og hans sønn, Andr. Hoven, var fabrikkens disponent inntil sin død i mars 1949. Siden den tid har Aug Hoven vært disponent.Produksjonen, som også omfatter leiearbeid, dreier seg i det vesentlige om dresstøyer av kamgarn og streich-garn, og dessuten ulltepper, mønstrete og jaquard tepper-, trikottøy, garn og finere kamgarnstøyer.Varene omsettes over hele landet ved reisende og ved faste agenter i Oslo, Bergen og Stavanger.Bedriften beskjeftiger ca. 70-80 arbeidere. Fotonummer: LIB-2942Motiv: Spillings GjestgiveriBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 731: SPILLINGS GJESTGIVERI, Vikeland. Tlf. 1121.Gjestgiveriet er ca. 75 år gammelt, og ble startet av N. O. Spilling. I 1918 ble det overtatt av datteren Anna Spilling som drev det til 1943. Da overtok den nåværende innehaver Valborg Spilling. Gjestgiveriet ligger like ved den Sørlandske hovedveg, Mandal— Flekkefjord, i naturskjønne omgivelser. Gjestgiveriet disponerer over 12 senger. Fotonummer: LIB-2943Motiv: A.S. Stensland LandhandelBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 731: STENSLAND, R., LANDHANDEL, Vikeland. Tlf. 1121.Forretningen  ble  startet  av  bakermester Reinert Stensland i 1901. De første 20 år holdt bedriften til i leide lokaler, men ble i 1922 overflyttet til eget nybygg. Samtidig ble den også utvidet til å omfatte alle landhandels-varer slik som kolonial-, stentøy- og jernvarer etc. Fotonummer: LIB-2944Motiv: Peder Claussøn Friis statuenBeskrivelse: Feilaktig tekst i bok: 'Under reisingen av Peder Claussens Friismonument'. Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 731: STORM, BJARNE, Steinhoggeri,Rødberg.Tlf. Mandal 1121, Vikeland sentral.Firmaet ble startet i 1929 av Bj. Storm og Fred E. Storm under firmanavn Brødrene Storm. I 1938 gikk Fred E. Storm ut av firmaet og fra den tidhar Bjarne Storm vært eneinnehaver. Virksomheten omfatter fremstilling av skulpturer, byster og relieffer samt gravmonumenter utført i granitt, syenitt, marmor og labrador. Kundekrets er vesentlig Vest-Agder og tildels også landet forøvrig. Fotonummer: LIB-2945Motiv: Sør-Audnedal HusmorskoleBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 732. SØR AUDNEDAL HUSMORSKOLE, Sør AudnedaLBestyrerinne er Anna Grindland.Emneord: skole Fotonummer: LIB-2946Motiv: Georg LundeBeskrivelse: Fra 'Det norske næringsliv', Vest-Agder Fylkesleksikon 1953 s. 732: SØR AUDNEDAL SAMVIRKELAG, Sør Audnedal. Tlf. Vikeland sentral over Mandal.Forretningen ble startet 14. 1. 1948. Bestyrer fra starten og inntil nå er Georg Lunde. Forretningen er alminnelig landhandel og det omsettes alle slags varer, bl. a. kraftfor, kunstgjødsel, såvarer, kolonial, manufaktur, isenkram,   jernvarer og malervarer, bygningsartikler, kortevarer, glass og stentøy.I forretningen beskjeftiges bestyrer og 2 butikkdamer. Styreformann er Bj. Finstad. Styremedlemmer: Abraham Erland, Alf Udland, Gunnar Valle-moen, Theodor Tjørn og Johan Gjertsen.Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2947Motiv: Familietur for 4 søsken Tofteland, med røtter fra Tofteland i Kvås sommeren ca. 1924Beskrivelse: Thalina i bilen til høyre med sine barn, Trygve, Olav og Ragna. Foran sitter Simon med Olav på fanget. Bak står Trygve og halvt skjult sitter Ragna. Sjåfør er Kristian Røsstad (far til Kåre som har utlånt bildet). I bilen til venstre sitter Cicilie foran med barna Hjørdis og Allis. Hjørdis stående og Allis på fanget. Mannen til Cicilie (Hans) var i Amerika på denne tiden. I baksetet sitter Kristine med sønnene Rolv og Henry. Henry stående og Rolv sittende. Kristines mann (Gabriel) var antagelig ikke kommet på ferie. Notat: Kristine søster til Cecilie Andresen. (helt til venstre). Så kommer Cecilie Røsstad med barna Allis og Hjørdis. Ola Eigedal?, I den andre bilen Talina Tryland g. Grisledal, med Ragna og ??Den nærmeste bilen er en 1917-1922 Ford T.Emneord: bilEmneord: 13 personerPersoner: Kåre Røsstad (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2948Motiv: Diplom Beskrivelse: Gaardbruger P. P. Spilling ble i 1897 utnevnt til Ridder av 1ste klasse av den Kongelige Norske Sanct Olafs Orden. Givet på Stockholm Slot den 18 September 1897. Emneord: diplomEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-2949Motiv: Stortingsmann og bonde P. P. Spilling (1840-1914) med barn og svigerbarn. Beskrivelse: Øverst til høyre 1) Olaf, militær f. 1872. Bodde på Spilling som eldre i tidl. skjenkestue. 2) Thorleif P. P. Spilling f. 1880, Norges landbrukshøyskole på ÅS ca 1900, utskiftningsformann i Vest-Agder og Setesdal, formann i Vest-Agder skogselskap i en årrekke. Bodde de siste år på Spilling ved vegkrysset i Skarvoll. 3) Per Einar f. 1870, bonde og stortingsmann for Venstre. 4) Knut f. 1865, advokat i Mandal og Finmark. Sorenskriver i Åsgårdstrand. 5) Svigersønn: Alfred Lindtner f. 1862 Stavanger. Foran fra høyre: 1) Regine (g. m. Per Einar) født Lindland, Holum 1873. 2) P. P. d.g. stortingsmann for Høyre, bonde. 3) Thorborg f. 1868, g. m. Alfred Lindtner. 4) Elisabeth (g.m. Knut Spilling) f. Melbye 1865. De som ikke er med på bildet er: Harald Spilling f. 1873 død, Matskui, Canada 1922. Han lagde mange av skogsveiene på Spilling. Gurine Spilling som var datter av lensmann Spiling g. med Thorleif P. P. Spilling. Todne Spilling g. m. P. PEmneord: 09 personerEmneord: familie Fotonummer: LIB-2950Motiv: Ektepar på SpillingBeskrivelse: Todne Spilling (1797-1883) g. m. Per Person Spilling. Emneord: 02 personerEmneord: ektepar Fotonummer: LIB-2951Motiv: Todne SpillingBeskrivelse: Todne var haugianer. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2952Motiv: P. P. SpillingEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-2953Motiv: Foreningsmøte hjemme hos Gunhild Grisledal på Øvre FossEmneord: 23 personerEmneord: forening Fotonummer: LIB-2954Motiv: Rakkel og Knud Joensen, BuhølenBeskrivelse: Navn står på baksiden av bildet. Dette må være identisk med de som er nevnt på side 260 i Sør-Audnedal bygdebok bind 2 på Gnr. 58, bnr. 18. Han var fra Melhus og hun fra Bjerge i Spangereid. Knud var født 1828. Det står mer i bygdeboka side 335 under bruk nr 6. Knud drev landhandel i Buhølen ei tid. Rakel het egentlig Rakel Tomine. Emneord: 02 personerEmneord: ektepar Fotonummer: LIB-2955Motiv: Gammel kone utenfor gamlehjemmetBeskrivelse: September 1940. Emneord: 01 personEmneord: skaut Fotonummer: LIB-2956Motiv: Gammel kone utenfor gamlehjemmetBeskrivelse: Står 'September' på bildet. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2957Motiv: Gammel kone utenfor gamlehjemmetEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-2958Motiv: Jensen og Tomine 89 år, 12 mai 1937Beskrivelse: Gamlehjemmet i bakgrunnen. Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2959Motiv: Ertzeid folk 1936 Fotonummer: LIB-2960Motiv: Gammel mannBeskrivelse: Muligens tatt ved det gamle gamlehjemmet på Vallemoen. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2961Motiv: Tre damer. Beskrivelse: Fra 1939. Emneord: 03 personer Fotonummer: LIB-2962Motiv: Torkil Grisledal, Hildur og mig, september 1941. Emneord: 03 personer Fotonummer: LIB-2963Motiv: Lina Haudals? båre 1938Emneord: begravelse Fotonummer: LIB-2964Motiv: BegravelsesfølgeBeskrivelse: Likvogna. Emneord: begravelseEmneord: vogn Fotonummer: LIB-2965Motiv: BegravelseBeskrivelse: Reinert Toralf Reinertsen Molandsli (1912 - 1976) ved begravelsen til sin farmor Tomine Reinertsen som ble begravet ved Valle Kirke 1939Emneord: 01 personEmneord: blomsterEmneord: vogn Fotonummer: LIB-2966Motiv: Fire personer 1933Emneord: 04 personerEmneord: hatt Fotonummer: LIB-2967Motiv: Tomine og Jensen 89 år 12 Mai 1937Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2968Motiv: Inger Udlands båre mai 1931Emneord: begravelse Fotonummer: LIB-2969Motiv: DrøptaBeskrivelse: Bak på bildet står det 'This is in April'Emneord: vinterEmneord: snøEmneord: ski Fotonummer: LIB-2970Motiv: Forberedelsene til avdukingen av Peder Claussøn statuen 1938Beskrivelse: Kan det være billedhugger Storm som står med hvit hatt?Emneord: 02 personerEmneord: statue Fotonummer: LIB-2971Motiv: Tre gamle 1938Emneord: 03 personer Fotonummer: LIB-2972Motiv: Olavskilden på DrøptaEmneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2973Motiv: Utenfor gamlehjemmetEmneord: 03 personer Fotonummer: LIB-2974Motiv: Båren til Tomine Reinertsen Molandsli utenfor Gamlehjemmet på Vallemonen i 1939. Beskrivelse: Mannen med krans er Reinert Toralf Reinertsen Molandsli (1912-1976) som var barnebarn til avdøde. Mann nr. 2 fra venstre er skomaker/leser Emil E. Udland (1883-1958)Emneord: begravelse Fotonummer: LIB-2975Motiv: M? Fasselands begravelse 1939?Beskrivelse: Eller 1937?Emneord: begravelseEmneord: interiørEmneord: kirke


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 22 - 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.