Hovedside  Historikk  Utstillinger  Søk i samlingene  Åpningstider

Bilder

Her finner du bilder fra Sør-Audnedal, Spangereid og Vigmostad.

Fotonummer: LIB-2806Motiv: Drøpta turEmneord: kaffeEmneord: 17 personer Fotonummer: LIB-2807Motiv: Drøpta 1933Emneord: 16 personerEmneord: turEmneord: kaffe Fotonummer: LIB-2808Motiv: Styret i 'Giv Akt' på 50-talletBeskrivelse: KLUBBENS STYRE:Vallenes, Hans, formann, slakter, Sør-Audnedal, f. 18/4 1918. Aktiv 1938-40. Har Skoleidrettsmerket. Medlem av Audna Skytterlag. Har vært klubbens formann i 4 år. Interessert i sang og musikk.Kragstadmoen, Salve, viseformann, tømmermann, Sør-Audnedal, f. 16/8 1918. Aktiv i 3 år. Har 6 pokaler i skyting. Har Skoleidrettsmerket og Det militære skyttermerket. Medlem av Audna Skytterlag. Var formann i 1938 og styremedlem i 1950. Interessert i litteratur, skuespill, birøkt, dans, jakt og fiske.Løvdal, Paul, kasserer og oppmann, gårdsarb., Sør-Audnedal, f. 5/7 1917. Aktiv i 4 år. Kasserer siden 1948 og styremedlem siden 1947. Interessert i litte­ratur. Tidl. medlem av Bryne IL.Gjerdsen, Olav, styremedlem, Sør-Audnedal, f. 20/7 1933. Har Skyttermerket i gull.Bildet fra venstre: Hans Vallenes, S. Kragstadmoen, Paul Løvdal og Olav Gjerdsen. IDRETTSLAGET 'GIV AKT'i Sør-Audnedal, tidl. Undal Idrettslag, ble stiftet 12/6 1916 av Ingolf Ytreland, Ola Gabrielsen, Oskar Skofteland, Hans Roland, Ragnvald Fidje, Margit Braadland, Magnhild Vigeland og Gunleif Skofteland, og ble opp­tatt i NFF 1938. Laget hadde 60 medl. i 1950, fordelt på grupper for fotball og friidrett. Det har egen gress­bane, 96x60 m, ved den sørlandske hovedvei og nytt idrettshus.Treningen drives med turn og gymnastikk 1 g. ukent­lig, løpetreningen begynner i april og banetreningen fra mai 2 g. ukentlig. Drakten består av blå trøye med hvit diagonalstripe i bryst og rygg og hvit bukse. Laget spilte i III. div. 1950. Det var avd.m. 1949—50.Kampstatistikken viser:1947: 8 kamper, v. 4, u. 0, t. 41948: 8    —    v. 5, u. 3, t. 01949: 9    —    v. 5, u. 2, t. 21950: 7    —    v. 2, u. 2, t. 3Det foreligger planer om anlegg av treningsbakke for hopp.Fra: 'Norske fotballspillere', s. 111Emneord: idrettEmneord: fotball Fotonummer: LIB-2809Motiv: Fotballaget til 'Giv Akt' på 50-talletBeskrivelse: Øverst fra v.: Sverre Bjørnstad, Bjarne Eriksen, Thom Landås, Th. Syvertsen, Inge Slotten, Rolf Nygaard, Jon Holen, Gunnar Nygaard, K. Ellingsen, Georg Lunde, Edv. Arentsen, Kåre Moland og Einar Bakken. Fra 'Norske fotballspillere', s. 111Omtaler: LAGET:Arentsen, Edvard, møbeltapetserer, Mandal, f. 30/12 1928. Y.v. Aktiv siden 1946. Spiller håndball. Bakken, Einar, salmaker, Sør-Audnedal, f. 12/6 1934. Reserve. Aktiv i 3 år. Premiert i langrenn og hopp­renn. Har Skoleidrettsmerket. Interessert i motor­kjøretøyer.Bjørnstad, Sverre, meieriarb., Sør-Audnedal, f. 16/5 1926. Keeper. Medlem av UK.Ellingsen, Kasper, Spangereid, f. 1/10 1922. Cf. Aktiv siden 1947. Er interessert i sportsfiske. Tidl. medlem av Spangereid IL.Eriksen, Bjarne, steinhogger,  Sør-Audnedal, f. 21/9 1914. H.b. Aktiv siden 1938. Avd.m. III. div. 1949—50. Driver turn.  Var medlem av banekomitéen 1946—47. Interessert i sang, musikk, jakt og fiske. Holen, Jon, metallarb., Sør-Audnedal, f.  17/4  1932. Y.h. Aktiv i 1 år. Medlem av Buhølen IL. Landås, Thom, (Dovre), Sør-Audnedal, f. 29/12 1923. V.b. Aktiv i 10 år. Avd.m. kl. C 1949—50. Premiert i langrenn.  Medlem av Audna Skytterlag.  Interessert i dans og musikk. Lunde, Georg, bestyrer, Sør-Audnedal, f. 19/5 1923. I.v.Aktiv siden guttedagene. Har deltatt i friidrett og vært klubbm. i 400 og 1500 m løp. Moland, Kåre, salmaker, Sør-Audnedal, f. 31/1 1933. H.h. Aktiv siden 1945. Driver friidrett. Har Skole-idrettsmerket og Marsj merket. Interessert i sang, mu­sikk og friluftsliv.Nygaard, Gunnar, f. 10/4 1925. Liker å gå turer i skog og mark. Tidl. medlem av Lyngdal IL. Nygaard, Rolf, maler, Sør-Audnedal, f. 7/2 1929. V.h. Aktiv i 6 år. Driver friidrett. Premiert i langrenn, hopprenn og friidrett. Har Marsj merket. Styremed­lem 1947 og medlem av fotballutvalget 1951. Medlem av Audna Skytterlag. Interessert i jakt og fiske. Min­nes særlig da han vikarierte som keeper og slapp inn 9 mål. Tapte kampen 9—0.Slotten, Inge, skoleelev, Sør-Audnedal, f. 12/4 1933. C.h. Aktiv i 3 år. Driver svømming og friidrett. Syvertsen, Thorleif, steinhogger, Sør-Audnedal, f. 10/6 1920. H.h. Aktiv i 8 år.Emneord: idrettEmneord: fotball Fotonummer: LIB-2810Motiv: Nye spillere i 'Giv Akt' ca. 1953Beskrivelse: Bildet viser øverst fra v.: Bjørn Holmen, Jonn Jensen, Oddvar Palm, Einar Edvardsen, Kjell S. Torgersen, Christian Hansen, Carl W. Storm, Leif Vigeland.Omtaler: Hansen, Christian Troiborg, (Sprell), meierist, Sør-Audnedal, f. 9/11 1929. V.b. Aktiv siden 1951. Tre-ningsinstruktør i klubben. Driver med friidrett og turn.Haaland, Anen, skoleelev, Sør-Audnedal, f. 15/2 1936. Keeper. Aktiv siden 1948. Avd.m. II. div. 1952. Klubb-m. i skihopp 1952. Medlem av Buhølen IL.Lian, Knut, skoleelev, Sør-Audnedal, f. 30/1 1936. Cf. Aktiv siden 1949. Avd.m. II. div. 1952. Deltar i skisport, friidrett, svømming og håndball. Klubbm. i langrenn. Har fl. 1. pr., 2. pr. og 3. pr. i hopprenn. Er sørlandsm. for de h. skoler i spyd og diskos og har 2. pr. i kulestøt. Medlem av Buhølen IL.Storm, Carl W., (Kalle), skogsarb., Sør-Audnedal, f. 21/1 1937. I.h. Aktiv siden 1948,Vigeland, Leif, slakter, Sør-Audnedal, f. 18/12 1920. H.h. Aktiv siden 1940. Medlem av Audna Skytterlag.Fra: 'Norske fotballspillere' s. 864Emneord: idrettEmneord: fotball Fotonummer: LIB-2811Motiv: Konfirmantene i Valle kirke 1934Beskrivelse: Bakerste rekke fra venstre: Reidar Helle, Reinert Bentsen, Arne Høyland, Leif Haga, Kåre Hellelkjær, Asbjørn Sletten, Søren Brandsnes, Rolf Sigurd Eriksen, Jens Jensen, Trygve Flaten, Torbjørn Haga, Sigurd Melhus, Andreas Stensland, Erling Håland og Kåre Trædal. 2. rekke: Katrine Røsstad, Hildur Knudsen, Olga Roland, Esther Trædal, Alfild Tjorteland, GUrine Kilman, Ellen Molandstveit, Prost Brun, Håkon Håland, Bjarne Kåfjord, Trygve Torland, Tobias Møll og Torleif Liland. Sittende: Hjørdis Røsstad, Gunhild Sandnes, Laura Gabrielsen, Anna Engeland, Gudny Handeland, Elise Fidje, Ingebjørg Aliksen, Aslaug Tryland, Alfild Blørstad, Elisabeth Jacobsen, Olga Stiland, Jenny Livold, Else Lian og Thyra Olsson. Første rekke: Ella Johnsen, Inga Birkeland, Ragnhild Ramsdal, Torbjørn Gundersen, Erik Pedersen og Edmund Moland. Emneord: konfirmasjonPersoner: Søren Brandsnes (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2812Motiv: Høyånna på LandåsBeskrivelse: Margith og hennes mindre søsken; fra venstre: Olga, Tomally, Thom og Jenny. Bildet er antagelig fra 1928-29. Emneord: hus12Emneord: 05 personer Fotonummer: LIB-2813Motiv: Gamle minner friskes oppBeskrivelse: Bare muren står igjen av løa vi lå i for 50-60 år siden. Fra venstre: Anna Strømme, Jenny Mydland, Thom Landås og Søren Brandsnes. Bildet er tat ca. 1980. Emneord: 04 personer Fotonummer: LIB-2814Motiv: Lang Gustav med flereBeskrivelse: Ingrid f. Skofteland. til høyre, helt til høyre sønnen Georg, til venstre ved siden av Lang Gustav, og hennes bror. De andre ukjent. Bildet tatt på Brandsnes ca. 1915. Emneord: ukjent Fotonummer: LIB-2815Motiv: Nyplass skoler 1961Beskrivelse: . Bygningen til venstre ble bygd i 1950 til tross for at byggingen ble vedtatt så tidlig som i 1939. Utover på 1950-tallet kom skolesentraliseringa, denne bygningen ble derfor raskt for liten og derfor påbygget 1963. Den gamle skolebygningen til høyre ble brukt til framhaldsskole de siste årene før ungdomsskolen ble bygget. På bildet ser vi Søren Brandsnes med døtrene Marit og Sylvia.Emneord: 03 personerEmneord: skolehus Fotonummer: LIB-2816Motiv: Et såkalt fantefølge ca. 1925Beskrivelse: Bildet er tatt av Nancy Brandsnes ved et sted som gikk under navnet Bromlerura på Toppen av smibakken like vest for Vigeland. Fotonummer: LIB-2817Motiv: BrandsnesBeskrivelse: På trappa søskenparet Anna (7 år), Søren (9 år). Fra 1929. Emneord: 02 personerEmneord: trapp Fotonummer: LIB-2818Motiv: Morravask på heiegården Landås ca. 1928Beskrivelse: I døra fra venstre: Olga Landås (gift Vetås), Tomaly (Giskedal),l Tom Landås, Margith (Fardal) og Jenny (Mydland). Emneord: 05 personer Fotonummer: LIB-2819Motiv: R. Stenslands bakeri og kolonial på VigelandBeskrivelse: I døra fra venstre: Anna Brandsnes g. Strømme (1922-2003) og Olga Landås g. Vetås (1921-1984). Bildet er tatt like før krigen. Emneord: 02 personerEmneord: butikkEmneord: handel Fotonummer: LIB-2820Motiv: Åvik skole 1920-21Beskrivelse: Fra avis: Dagens bilde fører oss tilbake til Åvik i 1920-21. Bildet er tatt utenfor det gamle skolehuset i Åvik, og læreren som står helt til høyre på bildet er Leonard Aanensen. Bildet har vi fått låne av Signy Johannessen Kleven, som får en liten overraskelse i posten.Bakkerste rekke fra venstre: Aanen Aanensen, Gunvald Reiersen, Rolf Gabrielsen, Jørgen Johnsen, Odd Aavik, Ole Sørensen, Erling Thorsen og Petter Syrdahl.Nest bakerste rekke: Piken i hvit kjole har vi ikke navnet på deretter Dina Syrdahl, Signy Aavik, Ester Olsen, Jenny Johnsen, Olaug Børufsen, Anny Syrdahl, Dagny Gabrielsen, Gustav Olsen og gutten i hvit skjorte og slips er «ukjent».Annen rekke fra venstre: Ruth Syrdahl, Julie Haugsjå, Henny Haslund, Jenny Jensen, Olivia Aavik Arne Olsen, Ingvald Reiersen.Første rekke fra venstre: Haslund, Andrew Reiersen, Tore Troedson, Arnold Hougsjø, Sigurd Aavik, Ludvig Olsen, Gustav Reiersen og Sven Troedson. Emneord: skolebildeEmneord: 34 personerEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-2821Motiv: Søren Brandsnes konfirmasjon 1934Beskrivelse: Tekst fra Søren Brandsnes i 'Båndet' april 2004 s. 15: Bildet tatt på mitt barndomshjem Brandsnes, der Arnold Skofteland bor nå. Bildet viser gjestene i min konfirmasjon. Da min mor døde i 1930 ble gården solgt, og min yngre søster Anna og jeg ble boende hos de som kjøpte gården. De hadde selv ingen barn og vi hadde det veldig godt hos dem. Han var fra Valleneset og hun fra Åvik. Fra høyre bakerste rekke: Harald Hansen Vallenes (fosterfar), Ida Skofteland (tante), Søren Skofteland (fetter), så konfirmanten. Bak meg skimtes Therese (fostermor), deretter Sina (mor til Harald), Rudith Reme fra Åvik (niese til Therese), John Skofteland (onkel), Inga Aastrup (fetter), Kari Skofteland (kusine), Anna Brandsnes Strømme (søster), Borghild Skofteland (kusine) og Marie Skofteland (tante). Det er antakelig min onkel Gunleif Skofteland som har tatt bildet da han ikke er med på bildet. Emneord: 17 personer Fotonummer: LIB-2822Motiv: Flyfoto VigelandBeskrivelse: Postkort, Mittet. Muligens tatt 1951/52?Emneord: landskapEmneord: elvEmneord: kirke Fotonummer: LIB-2823Motiv: Landås ca. 1980Beskrivelse: Fra venstre: Anna Strømme (Sørens søster), Jenny Mydland, Søren Brandsnes, Thom Landås (Jenny og Thom er søsken). Emneord: 04 personerEmneord: hus14 Fotonummer: LIB-2824Motiv: Fortsettelsesskolen på Vigeland 1935Beskrivelse: Klassebilde tatt utenfor Tingtun. Bakerst fra venstre: Arnold Abildsnes, Gerhard Torp, Einar Henriksen, Jens Smith, Søren Brandsnes og Normann Fardal. Midterste rekke: Olga Landås, Berit Abrahamsen, Leif Vigeland, Thor Rødberg, Hans Heimtun, Torbjørn Haga, Tordis Hellekjær, Todne Skjævesland, Elna Gundersen, Oddbjørg Giskedal og Maja Vallenes. Foran: Esther Tjorteland, Esther Trædal, Solveig Udland, lærer Agnes Foss, Lærer Sverre Romedal, Alfild Tjorteland, Marit Fardal, Margit Høyland. Se også bilde i 'Glimt fra Lindesnes' 2003, s. 86. Emneord: skolebildeEmneord: 25 personer Fotonummer: LIB-2825Motiv: Brudeparet Petter Aastrup og Inga Skofteland 1927Beskrivelse: De var begge f. 1897. Emneord: bryllup Fotonummer: LIB-2826Motiv: LandåsBeskrivelse: Slektstreff ca. 1980. Søren Brandsnes står i midten. Emneord: mange personer Fotonummer: LIB-2827Motiv: Fra SkoftelandBeskrivelse: Fra venstre: Kari og Søren Skofteland, deres sønn Gunleif, kona Marie, barna Søren og Kari. Emneord: 06 personerEmneord: trapp Fotonummer: LIB-2828Motiv: Det gamle huset på Skofteland ca. 1890Beskrivelse: Kari og Søren skofteland med familieEmneord: 08 personerEmneord: hestEmneord: hus29 Fotonummer: LIB-2829Motiv: På spark ved FardalBeskrivelse: Fra Urkleiva mellom Giskedal og Fardal. Søskenflokken Landås - fra venstre: Tomally, Olga, Jenny, og foran Tom ca. 1928Emneord: sparkEmneord: 04 personerEmneord: vinter Fotonummer: LIB-2830Motiv: Krigsseilere møttes i Åvik sommeren 1988Beskrivelse: Fra venstre de tre Englandsfarere Søren Brandsnes, Gerhard Torp og Alf Rasmussen. Til høyre Knut Jansen som også var krigsseiler - bosatt i U.S.A. etter krigen. Emneord: 04 personerEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2831Motiv: Gunleif Skofteland ved rattet omkring 1925Beskrivelse: Ved siden av Gunleif kona Marie. Bak: Gunleif, hans søster Inga Aastrup. Bildet er tatt på Nylund. Emneord: bil Fotonummer: LIB-2832Motiv: Landås 1957Emneord: hus14Emneord: landskap Fotonummer: LIB-2833Motiv: Fra Brandsnes ca. 1931Beskrivelse: Fra venstre: Harald Hansen Vallenes (Sørens pleiefar), Søren Brandsnes, Einar Henriksen, Arne Pedersen Åvik og hesten Borka. Emneord: hestEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-2834Motiv: Fra Livold ca. 1928Beskrivelse: Bak fra venstre: Ingrid Brandsnes, Margith Landås (gift Fardal), foran fra venstre: Tomally Landås (gift Giskedal), Olga Landås (gift Vetås), Tom Landås, Anna Brandsnes (gift Strømme), Søren Brandsnes og Jenny Landås (gift Mydland). Emneord: 08 personerEmneord: trapp Fotonummer: LIB-2835Motiv: Fra Brandsnes ca. 1929Beskrivelse: Besteforeldre Kari og Søren. Til venstre foran Anna Brandsnes, Bak henne Nancy Brandsnes, og Søren Brandnes bak i mørk genser. - - - -Fremste rekke fra venstre: Anna Brandsnes, Borghild Skofteland, Søren SKofteland d.e., Kari Skofteland d. e., Kari Skofteland. Mellomste rekke fra venstre: Nancy Brandsnes, Inga Aastrup, Arne Aastrup, Petter Aastrup, Gunleiv Skofteland, Ingrid Brandsnes. Stående bakerst: Søren Brandsnes og Søren Skofteland. (Anna Brandsnes ble gift med Ragnar Strømme, Borghild Skofteland ble gift med Arne Lundeby fra Råde i Østfold, Kari Skofteland d.y. ble gift med Torleiv Wiig)Emneord: 12 personer Fotonummer: LIB-2836Motiv: Kari og Søren Skofteland ca. 1928Emneord: 02 personer Fotonummer: LIB-2837Motiv: Kenneth Skofteland med flereBeskrivelse: Kenneth Skofteland foran i matroskrage, ved siden bestemor Kari. Bak hans foreldre (mann med hatt) Ida og John Skofteland. Onkler og tanter, fetter og kusiner ca. 1932. - - - -Fremste rekke fra venstre: Kari Skofteland, Kenneth Skofteland, Kari Skofteland d.e., Torbjørn Skofteland og Søren Skofteland. Bakerste rekke fra venstre: Harry Carlsen, John Skofteland, Ida Skofteland, Alice Carlsen, Borghild SKofteland, Gunleiv Skofteland, Marie Skofteland og Sofie Carlsen. (Sofie Carlsen var gift med Andrew 'andy' Carlsen fra Nøtterøy og var datter til Kari og Søren Skofteland)Emneord: 13 personer Fotonummer: LIB-2838Motiv: Brandsnes i 1920-åreneEmneord: hus14 Fotonummer: LIB-2839Motiv: Syvert i pinnebyen?Emneord: 05 personerEmneord: riveEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-2840Motiv: Anna DalandBeskrivelse: Anna var kona til Ola Daland. Bildet er tatt på Løvold, Sakarias sitt hus. Emneord: 01 person Fotonummer: LIB-2841Motiv: Noen av deltakerne i marsjen for krigsseilere gjennom Lunenburgs gaterBeskrivelse: Fanen tilhører skytteravdelingen for handelsflåtens veteranforening. Søren Brandsnes går som nr. 4 bak fanen. Emneord: krigen Fotonummer: LIB-2842Motiv: Søren Brandsnes ved grav til krigsseiler fra Sør-AudnedalBeskrivelse: Thomas Tjøm var fra Snig og døde i Halifax i 1941. Emneord: 01 personEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2843Motiv: Krigsseilere i Canada 1993Beskrivelse: Sørlendinger som var med på 50-års minnetreffet i Lunenburg. Fra venstre: Alf Rasmussen, Åvik (USA), Håkon Karlsen, Skjernøy, Tormod Gjertsen, Landøy, Søren Brandsnes, Vågsbygd og Gunnar P. Dalen, Grimstad. Emneord: 05 personerEmneord: krigen Fotonummer: LIB-2844Motiv: I åpen båt til England under krigenBeskrivelse: Akvarell av Ståle Strømme lagd til fredsjubileet i 1995 slik han forestilte seg Søren Brandsnes, Gerhard Torp og Alf Rasmussens flukt da de rømte fra Lindesnes og til England under krigen.Emneord: maleriPersoner: Staale Strømme (Kunstner) Fotonummer: LIB-2845Motiv: Fra minnetreff i Liverpool mai 1993Beskrivelse: Søren Brandsnes går som nr 21 i ytterste raden helt til høyre.Emneord: mange personerEmneord: opptog Fotonummer: LIB-2846Motiv: Per Spilling og Gunvald SpillingEmneord: 02 personerEmneord: hest Fotonummer: LIB-2847Motiv: Jenter på trappEmneord: 04 personerEmneord: babyEmneord: trapp Fotonummer: LIB-2848Motiv: Hesjing på SpillingBeskrivelse: P. P. Spilling, Regina Spilling, Lisa Ljosal og Sigurd KleivenEmneord: jordbrukEmneord: hestEmneord: kjerre Fotonummer: LIB-2849Motiv: Lensmann P. L. SpillingEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-2850Motiv: SpillingEmneord: elvEmneord: landskap Fotonummer: LIB-2851Motiv: SpillingEmneord: vinterEmneord: snø Fotonummer: LIB-2852Motiv: HøyonnBeskrivelse: Spilling. Torleif Gabrielsen til høyre. Emneord: 04 personerEmneord: jordbruk Fotonummer: LIB-2853Motiv: Amalie SpillingBeskrivelse: Amalie var gift med lensmann P. L. SpillingEmneord: 01 person Fotonummer: LIB-2854Motiv: Per Einar Spilling med familieEmneord: 04 personerEmneord: familie Fotonummer: LIB-2855Motiv: Gurine og Thorleif P. P. Spillings bryllup i 1910Emneord: 29 personerEmneord: bryllup Fotonummer: LIB-2856Motiv: Thorleif P. P. SpillingEmneord: 01 personPersoner: Torborg Thomassen f. Spilling (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2857Motiv: Mange fra SpillingEmneord: 33 personerEmneord: mange personer Fotonummer: LIB-2858Motiv: Karen Skuland KvellandBeskrivelse: På Aurebekk i Holum 12/12-1940 på Karen og Beint Kvellands bryllupsdag. Her er Karen sammen med Agnes Stadlan, sin kusine og mannen Bøgvald Stadland. Emneord: 03 personerEmneord: bryllupPersoner: Gunlaug Nøkland (Rettighetsinnehaver/Eier av original. Brukes når gjenstanden/bildet er en kopi, modell eller reproduksjon) Fotonummer: LIB-2859Motiv: Olav Skuland og Dagny AurebekkBeskrivelse: Ved bekken på Aurebekk i Holum. I bakgrunnen ser man det gamle kvernhuset og sagbruket. Denne saga var den første sirkelsaga som ble oppført på vestheia i Holum. Det var i 1860-årene. Bildet er tatt i begynnelsen av 1980-årene. Bildet speilvendt, dvs. kua skal være på venstre side av bildet!Emneord: kvernEmneord: bekkEmneord: kuEmneord: speilvendt Fotonummer: LIB-2860Motiv: Familien Skuland i høyonnaBeskrivelse: Fra venstre stående på bakken: Amalie Skuland, Gunvald Skuland, Olav Skuland og Torvald Andås. På høylasset: Karen Haus og på hesten: Åse Andås og Karen Skuland. Bildet er tatt på Aurebekk i Holum ca. 1930. Emneord: jordbrukEmneord: hesjing Fotonummer: LIB-2861Motiv: Jens Aurebekk, kalt 'Reve-Jens'Beskrivelse: Bildet er tatt i stua hans på Øvre Aurebekk i Holum. Jens var en ivrig revejeger. Emneord: jaktEmneord: revPersoner: Fædrelandsvennen (Fotograf)


< Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - 20 - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Neste side >

Bildesamlingene : Bilder
Send rettelser, tilføyelser og kommentarer til: rsb@lindesnes.kommune.no
Flere foto fra Lindesnes bygdemusums samlinger finnes på: Flickr, Digitale bilder i Agder, og DigitaltMuseum.